Arcidiecéza oslávila svojho patróna

Bratislavská arcidiecéza oslávila svojho patróna tradičným Svätomartinským trojdním. Pre epidémiu koronavírusu sa však tento rok konalo v obmedzenom režime.
Ján Lauko 17.11.2020
Arcidiecéza oslávila svojho patróna

V bratislavskej katedrále sa Svätomartinské trojdnie slávilo bez veriacich. Sväté omše slávil bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu s niekoľkými duchovnými arcidiecézy. Snímka: Erika Litváková

Svätý Martin patrí medzi najznámejších svätcov a veľkú úctu mu už stáročia vzdávajú aj veriaci na našom území. Biskupovi z Tours je na Slovensku zasvätených množstvo kaplniek a chrámov, medzi nimi i katedrálny chrám v Bratislave a Spišskej Kapitule.

Pri príležitosti jeho liturgickej spomienky sa v hlavnom meste od 9. do 11. novembra konalo Svätomartinské trojdnie. Počas týchto dní bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský slávil v Katedrále sv. Martina sväté omše, ktoré boli vzhľadom na opatrenia bez veriacich.

Tí sa do bohoslužieb mohli zapojiť sledovaním televízneho prenosu.

V prvý deň sa v homílii prihovoril generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy pre klérus a sviatosti Daniel Ižold, ktorý vyzdvihol zbožnosť, milosrdenstvo a pokoj svätého Martina.

„Na jeho príhovor prosme i my o Boží pokoj, aby sme v dnešnom svete zmietanom zmätkom a rozorvanosťou, strachom a úzkosťou boli majákmi nádeje.“

Na druhý deň bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pripomenul, že z odkazu biskupa z Tours môžeme čerpať aj počas súčasnej krízy, keď v našich spoločenstvách vzniká dusná atmosféra.

„Svätý Martin zomrel počas misie zameranej na zmierenie rozhádaných kňazov. Do poslednej minúty svojej pozemskej existencie pracoval na obnove spoločenstva, ktoré nerozožierajú zvady, ale zjednocuje láska. Buďme v našich rodinách v tejto dobe krízy v tom najlepšom zmysle slova diplomati zmierenia citliví na slová a výbušnú silu.“

V posledný deň trojdnia homíliu predniesol bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, ktorý hovoril o túžbe svätého Martina nasledovať Krista.

„Počas celého života od svojho obrátenia dozrieval a neustále sa usiloval iných pozdvihnúť, aby im pomohol; aby im v mene Ježiša Krista pomohol k správnejšiemu a dokonalejšiemu životu. Nech sa svätý Martin prihovára za každého z nás, aby sme neodmietali žiť a mali oči i ruky pozdvihnuté k nebu.“