Augustiniáni majú nového priora

Novým predstaveným komunity augustiniánov na Slovensku je od konca septembra páter Juraj Pigula, OSA.
TK KBS 13.10.2020
Augustiniáni majú nového priora

Po pôsobení v talianskom Viterbe ho do tejto služby predstaveného Kláštora sv. Augustína v Košiciach vymenoval na štvorročné obdobie provinciálny predstavený Giustino Casciano. Mandát prevzal od doterajšieho priora Jozefa Jurdáka.

Juraj Pigula sa narodil v roku 1976 v Prešove. V roku 1995 vstúpil do Rehole sv. Augustína. Po ukončení základnej teológie v Ríme absolvoval licenciátske a doktorandské štúdiá na Patristickom inštitúte Augustinianum a následne patrológiu aj vyučoval. Venuje sa spiritualite a teológii svätého Augustína a patristickej exegéze.