Banská Bystrica ďakovala za vzácneho pútnika spred 20 rokov

V utorok 12. septembra uplynulo 20 rokov, keď pápež Ján Pavol II. pri svojej tretej apoštolskej ceste na Slovensko v roku 2003 navštívil Banskobystrickú diecézu a mesto Banská Bystrica.
Peter Lupták 13.09.2023
Banská Bystrica ďakovala za vzácneho pútnika spred 20 rokov

Pri príležitosti 20. výročia návštevy Jána Pavla II. v Banskej Bystrici slávil biskup Marián Chovanec ďakovnú svätú omšu v Katedrále sv. Františka Xaverského.

Za tento dar a ako spomienku na túto chvíľu slávil 12. septembra banskobystrický biskup Marián Chovanec ďakovnú svätú omšu v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.

V úvode slávenia biskup Chovanec pripomenul, že „dnes si chceme z vďačnosti Pánu Bohu pripomenúť pápežský úrad“.

V homílii sa zameral na význam pápežského primátu.

V Novom zákone sa najviac z apoštolov spomína práve sv. Peter, čím nám Boh cez svätopiscov dáva najavo, že Peter niečo znamená.

Ježiš urobil tri dôležité kroky, ktorými pozdvihol Petra do úlohu jeho primátu.

V Matúšovom evanjeliu mu prisľubuje úrad slovami: „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva.“

V Lukášovom evanjeliu Ježiš hovorí Petrovi, že prosil za neho, aby posilňoval svojich bratov, čo v Skutkoch apoštolov svätý Lukáš viackrát zvýrazňuje Petrovým utvrdzovaním bratov vo viere.

V Jánovom evanjeliu na jeho konci máme odovzdanie pastierskeho úradu Petrovi. Ježiš mu trikrát hovorí: „Pas moje ovce.“

Teológovia hovoria, že pápežský primát obsahuje v sebe tri prvky: primát cti, prvok vedenia a zákonodarnú moc - uviedol biskup Chovanec.

Na záver homílie vyzval veriacich, aby sme boli vďační, že máme Svätého Otca, že máme skalu a že pápež Ján Pavol II. navštívil aj toto biskupské mesto a slávil tu svätú omšu.

Na záver slávenia Eucharistie biskup Chovanec poďakoval veriacim za to, uznávajú pápežský primát.

„Som vďačný, že túto skalu uznávate. Pápežský úrad sa neviaže na človeka. Viaže sa na Božie poverenie. Kto má tento úrad, má Božie prisľúbenia a Božiu moc,“ zdôraznil biskup Chovanec.   

Text a snímky: Peter Lupták