Banskobystrickí zasvätení sa stretli na Starých Horách

Pri príležitosti Dňa zasväteného života sa banskobystrický biskup Marián Chovanec stretol so zasvätenými osobami, ktoré pôsobia na území Banskobystrickej diecézy, v sobotu 4. februára v bazilike na Starých Horách.
Peter Lupták 06.02.2023
Banskobystrickí zasvätení sa stretli na Starých Horách

Banskobystrický biskup Marián Chovanec slávil Eucharistiu so zasvätenými v bazilike na Starých Horách. Snímka: Dušan Hricko, OCD

Program sa začal modlitbou posvätného ruženca, ktorého zamyslenia viedol predstavený banskobystrickej komunity vincentínov Pavol Noga, CM.

V úvode svätej omše diecézny biskup povedal, že „chceme ďakovať za dar povolania do zasväteného života. Je to veľká vec, keď Pán povoláva do svojej služby“.

Následne vo svojej homílii banskobystrický biskup povzbudil zasvätených k životu v radosti.

Poslúžil si príkladom zo života sv. Františka z Assisi, ktorý svojmu spolubratovi spomenul, že máme tri druhy radosti života: stvorený svet, vzťah k blížnemu a vzťah k Bohu.

Svätý František svojím životom dával najavo krásu stvorenia a aj my sme pozvaní čerpať z krásy Božieho stvorenia.

Druhým zdrojom radosti podľa sv. Františka je láska k blížnemu. Človek nemôže žiť bez lásky, ktorú realizujeme vo vzťahoch.

Tretím najväčším zdrojom radosti je vzťah k Bohu.

Vzťah, ktorý privádza k radosti, aj keď človek prežíva ťažkosti.

Je tu Boh, ktorý nás nekonečne miluje.

„Sme stvorení pre Boha. Práve v tomto vzťahu k Bohu na zemi zakusujeme niečo, čo dostaneme raz vo večnosti. Boh o nás vie,“ povedal biskup Chovanec.

Následne uviedol príklad zosnulej francúzskej vincentky Anny, ktorá zomrela pred pár dňami ako najstaršia žena na svete.

V jednom rozhovore, ktorý poskytla pri príležitosti svojich 116. narodením, spomenula, že aj teraz ešte pracuje - modlí sa za ľudí, a tak im prináša radosť.

„Krásne, požehnane a radostne sa dá žiť aj v tomto pozemskom svete. Buďme nositeľmi Kristovej radosti pre celý svet,“ vyzval všetkých biskup.  

V závere svätej omše sa v mene rehoľníkov prihovoril a poďakoval banskobystrickému biskupovi páter Damián Mačura, OP, provinciál dominikánov.

Slávenie Eucharistie ukončila eucharistická adorácia, pri ktorej si rehoľníci obnovili svoje sľuby.

Po svätej omši sa rehoľníci spolu s diecéznym biskupom stretli pri neformálnom obedovom posedení.