Potraty ako pozérstvo pred voľbami

Európsky parlament 10. apríla hlasoval o začlenení práva na interrupciu do Charty základných práv EÚ. Za hlasovalo 336 poslancov, 163 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovania.
VATICAN NEWS Martin Jarábek 16.04.2024
Potraty ako pozérstvo pred voľbami

Vincenzo Bassi, predseda Federácie katolíckych rodinných združení v Európe, varuje, aby sme sa v súvislosti s týmito správami nedali oklamať. „Toto hlasovanie nie je ničím iným ako cynickým politickým pozérstvom pred európskymi voľbami. Otázka interrupcií nepatrí do pôsobnosti Európskeho parlamentu.“

V názoroch sa preto nemáme radikalizovať ani polarizovať, pretože táto politická výzva nemá nijaký právny dosah. Na to, aby sa Charta základných práv EÚ skutočne zmenila, musí byť zmena schválená v zmluvách Európskej únie jednomyseľným súhlasom všetkých členských štátov.

Osobné alebo náboženské presvedčenie týkajúce sa potratov však nebude ohrozené. Chráni ho samotná Charta EÚ, v ktorej je právo na výhradu vo svedomí už zakotvené ako jedno zo základných ľudských práv.

Pozornosť by sme preto nemali upriamovať na manifest ideológií, ale na reálnu pomoc, ktorú môžeme poskytnúť ženám a deťom, ktoré to potrebujú. Vincenzo Bassi zdôraznil význam podpory sociálnych politík, ktoré odpovedajú na reálne potreby tých, ktorých sa to týka.