Benediktov odkaz je nevyčerpateľná téma

Nemecký novinár a spisovateľ Peter Seewald sa 15. mája v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave osobne zúčastnil na prezentácii slovenského vydania svojho knižného diela Benedikt XVI. Život.
Zuzana Artimová 17.05.2023
Benediktov odkaz je nevyčerpateľná téma

Peter Seewald počas prezentácie knižného diela Benedikt XVI. Život v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Snímka: Erika Litváková

Na knižnej prezentácii si prítomní pripomenuli jedného z najväčších teológov novoveku - Josepha Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI.

Medzi pozvanými hosťami bol apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a množstvo osobností z rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života.

Po hudobnej a speváckej stránke podujatie skrášlili študenti Cirkevného konzervatória v Bratislave.

Herca Štefana Bučka, ktorý predniesol úryvky z knihy, vysoko ocenil samotný Peter Seewald: „V slovenčine to znie oveľa lepšie ako v origináli, takže skladám hercovi kompliment.“

Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík v príhovore uviedol, že práve Spolok svätého Vojtecha predstavil Petra Seewalda ako autora slovenským čitateľom.

„Stalo sa tak ešte v roku 1997, keď vyšla jeho prvá kniha rozhovorov s Josephom Ratzingerom s názvom Soľ zeme.

Medzičasom sme v SSV vydali takmer všetky diela Petra Seewalda.

Patrí mu veľká vďaka za to, že nám celé roky približuje Benedikta XVI., aj za to, že neúnavne pracuje na tom, aby jeho odkaz zostal živý.“

Vyše tisícstranové knižné dielo preložila do slovenčiny šéfredaktorka vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha Martina Grochálová.

Podľa slov Ivana Šulíka bravúrne zvládla všetky nástrahy, ktoré preklad takého rozsiahleho diela skrýval.

Peter Seewald poďakoval Martine Grochálovej za všetok čas, ktorý obetovala prekladu jeho knihy.

„Kniha je taká rozsiahla preto, lebo nemecký národ to bol dlžný takej veľkej osobnosti,“ vysvetlil nemecký spisovateľ.

„Spolok svätého Vojtecha významným spôsobom prispieva k tomu, aby sa v pamäti zachovalo veľké posolstvo Benedikta XVI. Táto biografia doteraz vyšla v desiatich jazykoch. Slovenské vydanie je najkrajšie,“ dodal Peter Seewald.

Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík (vpravo) daroval Petrovi Seewaldovi slovenské vydanie Goetheho Fausta s ilustráciami Miroslava Cipára. Snímky: Tomáš Novosedlík, Erika Litváková

 

Odkaz pápeža Benedikta XVI.

Benediktov odkaz je podľa slov Petra Seewalda nevyčerpateľná téma.

„Týka sa to veľkého množstva písomností, ktoré zanechal, ale aj jeho významu pre Cirkev a svet.

Ešte nevieme, aké ovocie nám prinesie jeho odkaz, ale ako v prípade každého dedičstva, záleží na tom, čo s ním urobia pozostalí.

V neposlednom rade – čo sa týka odkazu Benedikta XVI. – to bude závisieť aj od charakteru nového pápeža, ktorý bude nasledovať po Františkovi,“ zdôraznil Peter Seewald.

„V nijakom prípade nie je možné, aby seriózny historik tvrdil, že bez pápeža Benedikta by sa dejiny Cirkvi uberali rovnakým smerom ako s ním.

Jeho odkaz bude žiť ďalej, ako dedičstvo učiteľa a pastiera, ktorý sa usiloval zachovávať obnovou a obnovovať zachovávaním, ktorý prispel k tomu, aby sme smerovali k jadru kresťanstva, nie k jeho odstraňovaniu.

Reforma podľa Benedikta neznamená nič iné ako s novou prenikavosťou prinášať svedectvo viery do temnoty sveta,“ uviedol vo svojej prednáške Peter Seewald.

 

Dary s ilustráciami Miroslava Cipára

Ivan Šulík odovzdal vzácnemu hosťovi ako dar knihu, ktorá je symbolom spolupráce Nemecka a Slovenska – Goetheho Fausta s ilustráciami renomovaného akademického maliara Miroslava Cipára.

Keďže Peter Seewald má za sebou bohatú novinársku kariéru, druhým darom bol grafický list s portrétom svätého Františka Saleského, patróna novinárov. Pri príležitosti 170. výročia založenia Katolíckych novín ho vytvoril Miroslav Cipár.

Ivan Šulík mal veľkú radosť, že mohol v Bratislave privítať Petra Seewalda.

„Veľmi nás teší, že takýto autor si na nás našiel čas.

Keď sme ho oslovili a dostal do rúk slovenské vydanie svojej knihy, neskrýval nadšenie.

Keďže ako novinár a spisovateľ vie oceniť námahu a prácu, ktorá sa za vydaním knihy ukrýva, rozhodol sa, že osobne príde do Bratislavy a predstaví toto svoje dielo.“

 

Vydarená a šťastná kombinácia

Podľa Ivana Šulíka Božím riadením vznikla veľmi dobrá a šťastná kombinácia autora a jeho respondenta.

„Kombinácia týchto dvoch mužov fungovala tak skvelo možno aj preto, lebo boli úplne rozdielni.

Keď Peter Seewald išiel v roku 1996 ako redaktor novín Süddeutsche Zeitung za Josephom Ratzingerom, nepatril do jeho fanklubu, bol prívržencom marxizmu a otvorene sa hlásil ku krajnej ľavici.

Rozhodne nebol prototypom tradičného katolíckeho novinára, ktorý má pre všetko pochopenie, skôr bol ,vrták‘, ktorý dokázal klásť aj nepríjemné otázky.

Petra Seewalda veľmi pozitívne oslovila Ratzingerova úprimnosť a dôslednosť, s ktorými odpovedal na všetky otázky.

Nikdy sa nedal vyviesť z miery, nikdy nepovedal: ,Toto sa ma nepýtajte.‘

Peter Seewald položil Ratzingerovi vyše dvetisíc otázok a on na všetky odpovedal.

Tieto dva mužské osobnostné protipóly nadviazali veľmi pekný vzťah, vďaka ktorému vznikli úžasné knihy rozhovorov.“

Na margo slovenského vydania knihy Benedikt XVI. Život Ivan Šulík hovorí, že v prvom rade ide o to, aby ľudia spoznali život a dielo jedného z najväčších teológov na Petrovom stolci.

„Pravdaže, je tu Lev Veľký a Gregor Veľký, ale to boli pápeži staroveku a stredoveku. V období novoveku je to jednoznačne najväčší teológ.“

 

Na prezentácii Seewaldovho diela sa osobne zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Snímka: Erika Litváková

 

Boh je láska

Apoštolský nuncius Nicola Girasoli priznáva, že z teológie Benedikta XVI. mu najviac imponuje silná myšlienka z jeho prvej encykliky Deus caritas est.

„Boh je láska. Všetci potrebujeme cítiť Božiu lásku a žiť svoj život v Božej prítomnosti.

Len tak môže rásť naša osobná viera a len tak môžeme prežívať skutočné spoločenstvo a integritu v našich rodinách i v celej Cirkvi.

Trojica božských osôb - Otec, Syn a Duch Svätý - nie je niečo, je to niekto – je to Boh.“

 

Výnimočný človek aj na mikroúrovni komunikácie

Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko vyzdvihuje mimoriadnu vlastnosť Benedikta XVI., ktorý vedel aj veľmi zložité témy naformulovať jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom bez toho, aby sa stratila hutnosť a hĺbka.

Okrem toho Benedikt XVI. vynikal podľa slov biskupa Haľka skromnosťou, pokorou a jemnosťou v správaní s druhými ľuďmi.

„Slová pravdy sú o to uveriteľnejšie, keď ich hovorí človek, ktorý si tieto vlastnosti zachováva aj na mikroúrovni osobnej komunikácie.“

Na otázku, ktoré z kníh Josepha Ratzingera, Benedikta XVI. na neho najviac zapôsobili, biskup Haľko vysvetlil:

„Určite to bol Úvod do kresťanstva, ktorý som pred mnohými rokmi čítal ako prvú z jeho kníh.

Joseph Ratzinger v tejto knihe rozvíja tému, prečo sa nám Boh skrýva a zároveň zjavuje.

Rešpektuje tým totiž našu hľadačskú slobodu.

Keďže do hľadania Boha vkladáme aj náš intelekt, kreativitu a tvorivosť, o to hlbšie ho nachádzame – nielen vonkajškovo, ale najmä v hĺbke srdca.

Boh, ktorý sa nechá hľadať a zároveň sa zjavuje.

A čím viac sa zjavuje, tým viac túžime ho hľadať – to je jedna z myšlienok knihy Úvod do kresťanstva, ktorá vo mne rezonuje.“