Biskup Forgáč: V otázke zneužívania musíme byť pravdiví

Kto sú páchatelia zneužívania maloletých, aká je prevencia a čo robí Cirkev na ochranu detí. Aj týmto otázkam sa venoval seminár Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede.
TK KBS 06.05.2019
Biskup Forgáč: V otázke zneužívania musíme byť pravdiví


V Košiciach sa 29. apríla konal seminár na aktuálnu tému sexuálneho zneužívania maloletých. Na záver košický pomocný biskup Marek Forgáč a rožňavský biskup Stanislav Stolárik slúžili svätú omšu za obete zneužívania. „Je smutné, že sa tieto veci dotýkajú aj Cirkvi, ale musíme byť veľmi pravdiví. Nemôžeme zahmlievať a o to viac sa potrebujeme tejto téme venovať, aby sme k nej dokázali pravdivo pristúpiť a, hlavne, aby sme dokázali byť preventívni,“ povedal v úvode biskup Forgáč. Zdôraznil, že táto problematika, ak sa týka Cirkvi, dotýka sa aj viery, lebo v situácii, akou je zneužívanie, je ohrozená aj viera človeka.

Seminár, ktorý organizovali Nadácia Výchova a vzdelanie a Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, pozostával zo štyroch prednášok. Slávka Karkošková z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety vysvetlila, že obete – primárne či sekundárne – sa v realite nesprávajú podľa našich intuitívnych očakávaní. „Je preto dôležité odkrývať prázdne miesta v našich vedomostiach, lebo tie zvyčajne vypĺňame iba domnienkami, ktoré v mnohých prípadoch nebudú správne,“ poznamenala Slávka Karkošková.

 

Páchatelia sú často príbuzní

Premonštrát Marek František Drábek z Katolíckej teologickej fakulty Karlovej Univerzity sa venoval črtám páchateľov sexuálneho zneužívania. Pripomenul, že väčšina páchateľov má dobré spoločenské postavenie a verí sa im. Až 64 percent páchateľov sú príbuzní obetí, 23 percent sú známi a rodinní blízki a iba v 13 percentách prípadov ide o ľudí, ktorí sú pre obete cudzí. Podľa Marka Františka Drábka treba vziať do úvahy aj to, že agresor urobil v živote a možno aj priamo pre obeť veľa dobrého. „Sú desiatky ľudí, ktorí s ním majú len dobrú skúsenosť, no pri riešení zneužívania neplatí ,hlasovanie väčšiny‘,“ upozornil.

Riaditeľ novovzniknutého Centra na ochranu maloletých Andrej Kačmár priblížil cirkevnoprávnu stránku problematiky. Hovoril o rozhodnutiach, konaní a o vyjadreniach ostatných troch pápežov týkajúcich sa zneužívania. Predstavil tiež súvisiace dokumenty aj kánony Kódexu kánonického práva, smernicu Konferencie biskupov Slovenska a takisto niektoré body z civilného trestného práva Slovenskej republiky. Pripomenul fakt, že hoci aj v Cirkvi existuje pre tieto delikty premlčacia doba, kompetentná cirkevná autorita má právo zvážiť možnosť v konkrétnej kauze premlčaciu dobu zrušiť.

 

Musíme uznať prítomnosť tohto zla

Kapucínka Agnieszka Ewa Jarkowska predstavila viaceré modely prevencie a vysvetlila, že prevenciu treba deliť na primárnu, sekundárnu a terciárnu. Prvá chce vzdelávať spoločnosť v tejto téme druhá cieli na rizikové skupiny s cieľom znižovať riziko a v treťom type prevencie ide o pomoc obetiam i páchateľom – aby obeť nebola opäť zneužívaná a aby páchateľ už nekonal zločin. O účinnosti prevencie sestra Agnieszka zdôraznila, že „bude funkčná, keď uznáme, že je tu toto zlo. Kto nechce uznať svoju chorobu, nebude na ňu hľadať liek.“ Pripomenula, že Cirkev na základe evanjelia má byť lídrom vo vytváraní bezpečného prostredia pre maloletých.

Biskup Stanislav Stolárik po skončení seminára uviedol, že záujmom Cirkvi je hľadať východiská, ako pomáhať obetiam, ako sa postaviť k tým, ktorí zraňovali a aké cesty hľadať do budúcna, aby sa pády a zranenia tohto charakteru neopakovali. „Pre mňa bolo dôležité uvedomiť si, že skutočné zlo má veľmi veľa podôb, je veľakrát vedľa nás. Možno by však bolo dobré povedať aj to, že tak, ako veľakrát nevidíme zlo, ktoré je vedľa nás, už sme sa naučili nevidieť i dobro, ktoré je vedľa nás. A aj iniciatívy ako tento seminár, ktoré odhaľujú toto zlo, sú prejavom dobra a napomáhajú zlo prekonať.“