Biskup Galis požehnal oltárnu mozaiku

Požehnanie oltárnej mozaiky sa uskutočnilo takmer presne rok po konsekrácii tohto farského kostola, ktorá sa konala 14. októbra 2018.
Ľubomír Valient 14.10.2019
Biskup Galis požehnal oltárnu mozaiku

Snímka: Ondrej Robota

„Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: ,Žena, hľa, tvoj syn!´ Potom povedal učeníkovi: ,Hľa, tvoja matka!´ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 26 - 27) - tieto evanjeliové slová, ktoré odzneli v posledných okamihoch Ježišovho ukrižovania na Golgote, predstavujú ústredný motív oltárnej mozaiky, ktorú 13. októbra v Kostole Panny Márie Lasaletskej vo farnosti Považská Bystrica-Rozkvet slávnostne požehnal žilinský biskup Tomáš Galis.

Na tejto výnimočnej udalosti sa okrem viacerých kňazov zúčastnilo veľké množstvo veriacich z Považskej Bystrice a blízkeho okolia. Autorom výtvarného diela je český architekt Jiří Šťasta.

Dominantou takzvanej „adopcie pri kríži“ je kríž s Ježišom Kristom, ktorého dopĺňa postava Panny Márie a apoštola Jána. Po bokoch dvaja anjeli nesú nástroje umučenia (arma Christi) - kladivo a kliešte.

Tieto nástroje zároveň vytvárajú priamu spojitosť so zjavením Panny Márie v La Salette, keďže práve kríž s týmito symbolmi sa nachádzal jej hrudi. V hornej časti mozaiky je obraz nebeského Jeruzalema, v ktorého strede sedí Baránok na tróne.