Biskup Marián Chovanec požehnal predajňu SSV v Banskej Bystrici

Banskobystrický biskup Marián Chovanec 24. septembra 2018 slávnostne požehnal zrekonštruovanú predajňu Spolku svätého Vojtecha (SSV) v Banskej Bystrici.
Martina Grochálová 25.09.2018
Biskup Marián Chovanec požehnal predajňu SSV v Banskej Bystrici

Snímka: Martina Grochálová


„Predajňa SSV na Lazovnej ulici slúži tak prirodzeným, ako i nadprirodzeným potrebám človeka, pretože ponúka literatúru, cez ktorú môže získať nové vedomosti, ale aj ďalší sortiment, prostredníctvom ktorého posilňuje svoju vieru,“ povedal biskup Chovanec v príhovore pri požehnaní vynovených priestorov.

Banskobystrická predajňa, ktorá je jediná v Banskobystrickom kraji, vznikla ešte v roku 1945 a patrí medzi najstaršie obchodné prevádzky Spolku svätého Vojtecha.

„Teší sa peknej návšteve z celého okolia, čo je svedectvom, že naše členstvo si kníhkupectvo nielen želalo, ale ho aj podporuje, aby pomáhalo šľachetným cieľom nášho Spolku,“ napísal Pútnik svätovojtešský v roku 1949.

„Ide už o šiestu predajňu Spolku svätého Vojtecha, ktorá je zariadená v novom modernom štýle. Verím, že sa zákazníkom bude v nej nielen dobre nakupovať, ale budú sa v nej aj príjemne cítiť,“ povedal Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha.

Najväčší slovenský katolícky vydavateľ má v súčasnosti obchodnú sieť 24 predajní vo všetkých slovenských regiónoch.

Spolok svätého Vojtecha je najväčším a najstarším združením katolíkov na Slovensku. V roku 1870 ho založil katolícky kňaz a jazykovedec Andrej Radlinský s cieľom šíriť vzdelanosť, prehlbovať náboženský život a oživovať myšlienku národného povedomia Slovákov.

Za patróna spolku vybral sv. Vojtecha (okolo 956 – 997) ako svätca európskeho formátu prijateľného pre rôznorodé skupiny v zložitej spoločensko-politickej situácii 19. storočia.

V súčasnosti má Spolok svätého Vojtecha okolo 88-tisíc členov, ktorí každý rok získavajú zaujímavú knižnú publikáciu, kalendár Pútnik svätovojtešský a DVD s hodnotným filmom. Na rok 2019 je to historický román o sv. Hildegarde z Bingenu Živé svetlo a talianska komédia Ako Pán Boh dá.