Biskup Škrábik zjednotil Banskú Bystricu

Banskobystrická diecéza si 12. januára v Katedrále sv. Františka Xaverského pripomenula 70. výročie úmrtia trinásteho banskobystrického biskupa Andreja Škrábika. Zomrel 8. januára 1950 a pochovaný bol práve 12. januára 1950.
Peter Lupták 14.01.2020
Biskup Škrábik zjednotil Banskú Bystricu

Biskupa Škrábika si pripomenuli pri svätej omši v banskobystrickej katedrále. Jeho osobnosť priblížil historik Gabriel Brendza. / Snímka: Lukáš Janota


Spomienkovej svätej omši za účasti kňazov a veriacich predsedal generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Koppal. V homílii sa prihovoril diecézny historik Gabriel Brendza. Priblížil biskupa Škrábika prostredníctvom troch dôležitých rozmerov jeho života.

Ako biskupa žijúceho a zjednocujúceho Banskú Bystricu; ako biskupa – svedomitého pastiera, ktorý sa snažil poznať jemu zverený ľud, sám sa zaň prihováral a obetoval; ako biskupa – nekrvavého mučeníka žijúceho a pôsobiaceho v zložitých časoch druhej svetovej vojny, Slovenského národného povstania a nastupujúceho totalitného komunistického útlaku.

Biskup Andrej Škrábik sa narodil 13. mája 1882 v Rajci. V roku 1904 bol vysvätený za kňaza Nitrianskej diecézy. Pôsobil na viacerých miestach Nitrianskej diecézy a biskupskej kúrie. V roku 1939 bol vymenovaný a vysvätený za nitrianskeho pomocného biskupa. V roku 1941 bol vymenovaný za biskupa koadjútora do Banskej Bystrice a po smrti banskobystrického biskupa Mariána Blahu v roku 1943 sa stal banskobystrickým diecéznym biskupom.

Ako jediný z pätnástich zosnulých banskobystrických biskupov je pochovaný v sídle diecézy – v Banskej Bystrici, na vlastnú žiadosť v jednoduchom hrobe na mestskom cintoríne.