Biskup Štefan Sečka odovzdal dušu Bohu

V levočskej nemocnici zomrel 28. októbra v ranných hodinách spišský biskup Štefan Sečka. Trpel ochorením srdca a cukrovkou. Podľa hovorcu Spišskej diecézy Petra Majchera nebolo jeho úmrtie spojené s koronavírusom.
Anna Stankayová 03.11.2020
Biskup Štefan Sečka odovzdal dušu Bohu

Jedným z posledných významných podujatí, na ktorom sa biskup Štefan Sečka zúčastnil, bola biskupská vysviacka spišského pomocného biskupa Jána Kuboša 24. júna 2020. Snímka: TK KBS/Martin Magda

Zosnulý biskup pochádzal zo Spišského Štvrtka, kde sa 6. júla 1953 narodil do katolíckej rodiny. Kňazskú vysviacku prijal v Bratislave 6. júna 1976 z rúk arcibiskupa Júliusa Gábriša. Po nej bol kaplánom v Spišskej Novej Vsi, neskôr v Dolnom Kubíne, od marca 1984 spravoval farnosť v Liptovských Revúcach.

Začiatkom mája 1990 nastúpil na post vicerektora – ekonóma obnoveného kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde pôsobil až do biskupskej vysviacky v roku 2002.

Podľa slov jeho dlhoročného spolupracovníka Antona Tyrola bol Štefan Sečka veľmi pracovitý človek, ktorý mal priam dokonalý prehľad o kňazoch a farnostiach diecézy, s ktorou bol spätý celý život. „Veľké zásluhy si získal ako mladý kňaz svojou horlivou pastoračnou prácou s mládežou a mladými rodinami.“

Pápež Ján Pavol II. vymenoval Štefana Sečku 28. júna 2002 za spišského pomocného biskupa. Biskupskú vysviacku prijal 27. júla 2002; jeho hlavným svätiteľom bol vtedajší spišský biskup František Tondra.

Prvého augusta 2002 sa Štefan Sečka stal generálnym vikárom. Krátko nato prevzal úrad prezidenta Slovenskej katolíckej charity, o rok neskôr ho Konferencia biskupov Slovenska poverila predsedníctvom Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, ako aj v Komisii KBS pre klérus - Subkomisii pre permanentnú formáciu.

„Počas našich spoločných rokov na biskupskom úrade pán biskup prijal množstvo jednotlivcov a skupín ľudí, ktorí k nemu prichádzali z rozličných dôvodov. Takmer každá návšteva sa končila jeho požehnaním. Rád žehnal ľudí. Bol to pekný prejav jeho otcovskej starostlivosti o Boží ľud,“ povedal pre Katolícke noviny Anton Tyrol.

Štvrtého augusta 2011 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za spišského diecézneho biskupa. Biskupským heslom zosnulého Štefana Sečku bolo Crux Christi perficiat nos - Kristov kríž nech nás zdokonalí.