Biskup Stolárik: Nech nás Duch Svätý vedie k dôvere vrátiť sa do Božieho chrámu

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik v príhovore pre KN povzbudzuje zvlášť mladých a rodiny, aby pri zachovaní rozvahy svoj návrat na sväté omše vnímali porovnateľne s obnovenými návštevami obchodov.
Stanislav Stolárik 01.06.2020
Biskup Stolárik: Nech nás Duch Svätý vedie k dôvere vrátiť sa do Božieho chrámu

Všetci sme pozvaní k návratu do kostolov, kde sa môžeme posilniť eucharistickým Kristom. / Snímka: Peter Zimen


Keď sme od 10. marca pre pandémiu koronavírusu nesmeli na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby, cítili sme veľkú bolesť. Katolícke médiá a mnohé farnosti sa intenzívne začali starať o to, aby veriaci mohli cez televíziu, rozhlas, internet byť aspoň duchovne zjednotení so slávením súkromných svätých omší. Boli povzbudzovaní k duchovnému svätému prijímaniu.

V mnohých rodinách si vytvorili domáce „oltáriky“, aby im aspoň trochu pripomínali sakrálny priestor kostola, kam sa nedalo ísť. Obdobie zatvorených kostolov sa predlžovalo. Veriaci, úprimne túžiaci byť prítomní na svätej omši, sa snažili aj v domácom prostredí na diaľku „byť na nej“ a tak učili aj deti.

Prišiel 6. máj a s ním veľká radosť a vďačnosť Pánu Bohu za to, že už smieme ísť do kostola. Pri otváraní kostolov stále ešte podľa určitých noriem je pochopiteľné, akú dôležitú úlohu zohráva povzbudenie i rozvážnosť.

Skutočnosť ukázala, že do Božích chrámov sa vo viacerých farnostiach vrátili najskôr veriaci v zrelšom veku a ani obmedzená kapacita chrámového priestoru sa nenaplnila. Predpokladalo sa, že medzi prvými navrátilcami budú mladšie ročníky a rodiny s deťmi. Iste, na mnohých miestach sa tak aj stalo, ale na mnohých nie.

Preto povzbudzujeme práve túto skupinu veriacich, aby pri zachovaní rozvahy svoj návrat na sväté omše vnímali najmenej porovnateľne s obnovenými návštevami obchodov, škôl, športovísk, rodinných, kultúrnych a voľnočasových aktivít a podobne.

Nech mocné pôsobenie Ducha Svätého nás všetkých vedie v dôvere a nádeji i v tomto smere k správnym krokom, ktoré privádzajú k Ježišovi Kristovi a do spoločenstva veriacich v Božom chráme.

Tam on – Ježiš cez svojich kňazov sprítomňuje svoju obetu lásky za nás a dáva sa nám v hlásanom Slove a v chlebe života. Ním posilnení môžeme byť poslaní do každodenného života a potom opäť pravidelne prichádzať na eucharistické slávenie a znova sa ním sýtiť, aby v nás pulzoval Boží život.