Biskup Stolárik sa prihovoril chorým

Stanislav Stolárik napísal k sviatku Všetkých svätých list pastiera v čase pandémie. Veriacim sa takto prihovoril už štvrtýkrát, tentoraz sa venoval chorým a tým, ktorí sa o nich starajú.
TK KBS 10.11.2020
Biskup Stolárik sa prihovoril chorým

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik pripomenul, že chorí a ľudia starajúci sa o nich na vlastnej koži zakusujú, čo je to niesť kríž alebo čo je to byť „Šimonom“, ktorý pomáha niesť kríž.

„Nie je jednoduché jedno ani druhé. A to ani vtedy, keď sa všetko prijíma a robí s láskou. Ale na obidvoch stranách sa stretávame s tvárou Ježiša Krista. V tvári trpiaceho človeka sa zračí tvár trpiaceho Krista a v tvári človeka, ktorý slúži trpiacemu, možno spoznávať tvár Krista, ktorý sa skláňa k ľudskému utrpeniu, k chorému, utrpením skúšanému človeku, ako sa skláňal k trpiacim svojej doby.“

Biskup Stolárik trpiacim a starajúcim sa poďakoval za to, že dokážu takto stretávať Pána.

„Ďakujem vám za všetku námahu a obetu, ktorú prináša kríž, ale aj za všetku starostlivosť o trpiacich. Vaše utrpenie nie je bezvýznamné. Ten, kto dokáže svoje utrpenie obetovať Pánu Bohu za spásu duší, môže veľmi pomôcť nielen sebe, ale aj druhým. Takto prežívané utrpenie v spojení s Kristom má v Božích očiach nesmiernu hodnotu!“