Biskupa Gojdiča vyznamenali štátnym ocenením

Na Bratislavskom hrade 1. septembra odovzdávali Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Medzi ocenenými bol aj blahoslavený gréckokatolícky biskup mučeník Pavel Peter Gojdič, ktorý získal toto ocenenie in memoriam. Spolu s ním bol ocenený Vladimír Krčméry, Milan Kňažko, Ján Budaj a taktiež in memoriam židovský rabín Abraham Romi Cohn.

TK KBS 08.09.2020
Biskupa Gojdiča vyznamenali štátnym ocenením

„Všetci laureáti pomáhali slovenskému národu a ich skutky, obetavosť, prístup či nezlomnosť si zaslúžia poďakovanie, ale hlavne aj ocenenie,“ povedal predseda parlamentu Boris Kollár.

Pri osobe blahoslaveného prešovského biskupa zdôraznil, že bol nespravodlivo väznený, mučený a obvinený z vlastizrady. Zároveň podotkol, že biskup Gojdič podporoval učiteľskú akadémiu, seminár a staral sa o vydávanie duchovnej literatúry.

Cenu pre Pavla Petra Gojdiča prevzal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak, SJ. V príhovore vyzdvihol, že blahoslavený mučeník mal veľké srdce pre každého a zvlášť pre tých, ktorí boli prenasledovaní a ktorým hrozilo nebezpečenstvo, väzenie či smrť.

„Ukázal svoju tvár práve počas holokaustu, keď nariadil svojim kňazom, aby vydávali krstné listy židovským spoluobčanom, hoci vedel, že to nie sú skutočné konverzie, ale išlo mu o záchranu života. Sám osobne zachránil stovky Židov a cez kňazov ďalšie stovky. Jeho heslo bolo také jednoduché, ale také trefné: ,Boh je láska, milujme ho!‘“

Ako ďalej prešovský arcibiskup poznamenal, Pavel Peter Gojdič podľa spomenutého hesla žil aj napriek tomu, že v jeho živote sa snúbilo množstvo zla.

„Veľa zla mu prejavili najmä vo väzení. Keď bol na smrteľnej posteli vo väzení, pýtali sa ho spoluväzni: ,Pavlíčku, povedz nám, kto ti najviac ublížil? My im to potom vrátime, keď sa dostaneme z väzenia.‘ A on vtedy povedal: ,Bratia moji, ale mne nikto neublížil!‘ Blahoslavený Pavel Peter Gojdič vedel prijať kríž aj utrpenie a pretaviť ich na duchovné hodnoty,“ dodal arcibiskup Ján Babjak.