Biskupi ďakovali nunciovi za jeho službu

V priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave sa arcibiskup Giacomo Guido Ottonello 8. novembra stretol so slovenskými biskupmi, ktorí prijali jeho pozvanie pri príležitosti arcibiskupovho ukončenia pôsobenia ako apoštolského nuncia na Slovensku. Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu Giacoma Guida Ottonella z dôvodu dosiahnutia veku (75 rokov) k 31. októbru 2021. 
TK KBS 15.11.2021
Biskupi ďakovali nunciovi za jeho službu

Snímka: TK KBS

Slovenskí biskupi slávili s Giacomom Guidom Ottonellom ďakovnú svätú omšu, po ktorej nasledovalo spoločné stretnutie.

Na ňom bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, v mene všetkých biskupov poďakoval Giacomovi Guidovi Ottonellovi za roky jeho služby na Slovensku, za starostlivosť o vzťahy so Svätou stolicou, ktorej ovocím bolo napríklad vymenovanie nových pomocných biskupov, a tiež za prípravu apoštolskej cesty Svätého Otca Františka, ktorý navštívil Slovensko 12. až 15. septembra.

Arcibiskup Zvolenský ocenil snahu, ktorú Giacomo Guido Ottonello venoval rozvíjaniu porozumenia, tiež jeho bezprostrednosť a stálu priateľskú ochotu.

Do nasledujúcich rokov mu spolu s ostatnými biskupmi zaželal hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie a vytrvalosť vo vydávaní svedectva viery podľa evanjelia.