Biskupi mladým: Choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať

Katolícka cirkev slávi 20. novembra slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Svätý Otec František v roku 2021 preložil slávenie svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele, čo v roku 1985 ustanovil pápež Ján Pavol II., práve na poslednú nedeľu liturgického roka. Nedeľnou slávnosťou vyvrcholí aj tohtoročný Týždeň Cirkvi pre mládež.
TK KBS 20.11.2022
Biskupi mladým: Choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať

Tisíce mladých zo Slovenska sa v roku 2016 zúčastnili na SDM v Krakove. Snímka: Ján Lauko

Pri tejto príležitosti zaznie v kostoloch pastiersky list biskupov mladým.

Biskupi v liste píšu:

Drahí mladí,

počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme kráčali spolu.

A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie.

Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné, a túžime, aby ste sa ho naplno ujali.

Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred rozhodnutiami, výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli.

Uisťujeme vás o našej blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista.

Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest.

Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne v jednote.

Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými navzájom, v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu staviteľmi mostov tak, ako vládzeme.

Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu mládeže napísal:

Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym stretnutiam; na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi mladučkou Máriou a oveľa staršou Alžbetou.

Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, medzi spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba prekonáme aj vojny.

Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného ľudstva.

Ale len ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí.

Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí.

Preto je potrebné spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme prekonali polarizáciu a extrémizmus tejto doby.

V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.

K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my.

Biskupi Slovenska

Zdroj: -TK KBS-