Biskupi opätovne vydali stanovisko k očkovaniu

Vzhľadom na otázky, ktoré dostávajú o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, slovenskí katolícki biskupi pokladajú za užitočné komunikovať nasledovné: je všeobecne známe, že Svätý Otec František, ako aj emeritný pápež Benedikt XVI. boli už dávnejšie zaočkovaní.
kbs .sk 29.06.2021
Biskupi opätovne vydali stanovisko k očkovaniu

Svätá stolica sa dlhodobo angažuje za dostupnosť vakcín zhotovených etickým spôsobom, a to nielen pre bohaté krajiny, ale aj pre chudobných a marginalizovaných. Cirkev rešpektuje možnosť slobodného rozhodnutia každého človeka, vníma však úsilie zastaviť šírenie pandémie prostredníctvom očkovania
ako prospešné a cení si výsledky práce lekárov a vedcov.

Samozrejme, apeluje na maximálnu zodpovednosť vzhľadom na možné zdravotné komplikácie alebo vedľajšie účinky. V slovenskom kontexte možno uviesť, že biskupi, členovia KBS, sú proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní.

V nezmenenej podobe platí stanovisko KBS z 8. decembra 2020, ktoré pripomenulo, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou – aj prostredníctvom overených a schválených očkovacích programov.