Biskupi povzbudzujú k návratu do kostolov

Slovenskí biskupi sa 15. – 16. júna stretli v Badíne na 99. plenárnom zasadaní. Okrem iného na ňom rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach, ktorý bol zavedený pre pandémiu koronavírusu.
TK KBS 22.06.2021
Biskupi povzbudzujú k návratu do kostolov

Vďaka lepšej situácii je možné chrámy navštevovať čoraz viac bez ťažkostí. Pri bohoslužbách však treba naďalej dodržiavať opatrenia. Snímka: Erika Litváková

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska (KBS) všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

„Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a, samozrejme, tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach,“ píše sa vo vyhlásení KBS po skončení plenárneho zasadania.

Prenosy nemôžu byť trvalou náhradou

Biskupi povzbudili veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. „Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však čoraz viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu,“ uvádzajú biskupi vo vyhlásení.

Poďakovanie zdravotníkom

Členovia KBS v osobitnom vyhlásení vyjadrili aj vďaku zdravotníkom za ich starostlivosť a obetavosť v uplynulých mesiacoch.

„Ďakujeme im za to, že s nasadením vlastného zdravia a života bojovali za zdravie a životy nás všetkých. Neraz preťažení a vyčerpaní, nielen zápasom s chorobami, ale aj s ľudskými slabosťami: s egoizmom či tvrdohlavosťou, ktoré pridali zbytočné problémy. (...)

Zdravotníkom v mene celej Katolíckej cirkvi na Slovensku vyjadrujeme vďaku a úctu za príklad, ktorý poskytli v ťažkých časoch, aj za obety, ktoré priniesli a naďalej prinášajú. Drahí lekári, sestry, zdravotníci, záchranári a všetci, ktorí ste sa starali o chorých: nech vás dobrotivý Pán odmení za vašu prácu, za pomoc nám všetkým v núdzi, za vašu lásku a obetavosť.

Vyprosujeme vám Božie požehnanie a znovu pripomíname všetkým veriacim, aby sa za vás modlili, i každému človeku, aby si vašu prácu vážil.“