Biskupi povzbudzujú k pôstu

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia.
TK KBS 23.02.2021
Biskupi povzbudzujú k pôstu

Plenárne zasadnutie biskupov sa konalo online. Biskupi vyzvali veriacich, aby počas pôstu nezabúdali na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Snímka: TK KBS

Drahí bratia a sestry, obdobie Veľkého pôstu sa začína spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Pre pandémiu sa s vami nemôžeme stretnúť v chrámoch, kam ste zvyčajne na Popolcovú stredu prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov.

Nastúpme na cestu prípravy na Veľkú noc

Aj keď sa popolec fyzicky nedal udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste neopomenuli príležitosť nastúpiť na cestu prípravy na veľkonočné sviatky.

Ako nám to pripomína Svä­tý Otec František: „Aj vtedy, keď sa snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu“ (Príhovor diplomatickému zboru, 8. februára).

Príležitosť obnovy

Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Neochabujte však ani v duchovnom úsilí. Veľký pôst je príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania milostí. Treba to dobre využiť.

Nezabudnite predovšetkým na skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte svedomie a nedajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre všetkých možné sa teraz vyspovedať.

Robíme, čo je v našich silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným.

Využite dobre pôstny čas

Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii. Čítajte Božie slovo a prijímajte ho ako duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na telesný pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu.

Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením alebo sú ešte v rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu neodkladajú pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo almužnu ako prostriedky pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie dôsledkov pandémie i všetkých obmedzení v spojení s utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam novú hodnotu.

Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a láske a priblížte sa ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť, dobre pripravení, pri slávení veľkonočných sviatkov. Prosíme vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov.

S láskou na vás pamätajú a žehnajú všetci slovenskí otcovia biskupi.