Biskupi požehnali 1 500 koledníkov Dobrej noviny

Tretí adventný víkend sa už tradične vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách spája so stretnutím biskupov a koledníkov Dobrej noviny. Tento rok priniesli koledníci zo 140 farností ako obetné dary trvanlivé potraviny a drogériu pre miestne farské charity a núdznych na Slovensku i Ukrajine.
Jozef Magda 13.12.2022
Biskupi požehnali 1 500 koledníkov Dobrej noviny

Biskup Marián Chovanec prijíma obetné dary od koledníkov v Banskej Bystrici. Snímka: Dobrá novina, 2022

Biskupi povzbudili koledníkov, aby úsmevom a piesňami prinášali radostnú zvesť o narodení Spasiteľa do slovenských rodín. 

Pred vyslaním ich aj požehnali. V 28. ročníku Dobrej noviny s mottom Zmeňme púšť na záhradu podporia koledníci prácu jarumalských misionárov v polopúštnej oblasti Samburu na severe Kene. Kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.