Blog katolíckej mamičky: Adventný kalendár pre rodinu

Od tejto nedele sa začneme pripravovať na Ježišovo narodenie. Možno aj vy premýšľate, ako prežiť Advent spoločne s vašou rodinou. Prinášame vám preto zopár jednoduchých tipov, ktoré môžete využiť aj pri vašom spoločnom rodinnom čase, aj s tými najmenšími detičkami.
Alžbeta Šutková 26.11.2020
Blog katolíckej mamičky: Adventný kalendár pre rodinu


Prvá adventná nedeľa

Počas Prvej adventnej nedele si na celom Slovensku pripomíname jednotlivé regionálne charity, keďže sa v tento deň uskutoční zbierka na charitu. Je to dobrá príležitosť predstaviť viac našim deťom ľudí na okraji spoločnosti. S deťmi môžete počas tohto týždňa napríklad prispieť nejakej charitatívnej organizácii v okolí.

Môžete podarovať ešte užitočné detské oblečenie, funkčné hračky, detské knižky alebo len balíček sladkostí. Takýmto spôsobom deti budú bytostne cítiť, že „ich veci“ ešte môžu pomôcť a urobiť radosť niekomu inému a že nie pre všetky rodiny je samozrejmosťou mať všetko, po čom túžime a čo potrebujeme.


Druhá adventná nedeľa

Očakávanie príchodu Ježiša v Adventnom období je bezpochyby spojené s tichom, ktoré pretína výkrik radosti z Ježišovho narodenia. Využite tento týždeň na väčšie ticho aj vo vašej domácnosti. Deťom vysvetlite, že počas tohto týždňa budete menej pozerať rozprávky či počúvať detské pesničky. Rodičia, odložte smartfóny alebo si aspoň častejšie vypnite wifi, aby vám v prítomnosti detí nepípali notifikácie.

Čas, ktorý ste zvykli stráviť hlučnejšími aktivitami, nahraďte niečím pokojnejším. Samozrejme, primerane temperamentu vašich detí :). Namiesto hluku televízora alebo smartfónu si prečítajte biblický príbeh Ježišovho narodenia, prípadne sa vyberte na tichšiu prechádzku do prírody. A vyskúšajte s deťmi, čo všetko budú počuť v „tichu prírody“. Nezačujú v ňom aj Boží hlas?


Tretia adventná nedeľa

V tento deň sa na adventnom venci rozhorí ružová svieca, ktorá svojou farbou fascinuje všetky deti. Aj kňazi v kostoloch si obliekajú ružové rúcho. Hlavné posolstvo tejto nedele je totiž radosť. Počas tohto týždňa sa preto pokúste s vašimi deťmi navzájom obdarovať radosťou. Každý deň tohto týždňa urobte radosť vždy niekomu inému.

Pýtajte sa, koho by čo potešilo – ocka možno výlet do prírody (rodina mu môže dopriať chvíľku pre seba, deti môžu ockovi nachystať niečo dobré do batôžka); mamku hodinka nerušeného teplého kúpeľa (deti môžu pre mamku pripraviť vaňu s penou); deti by možno potešila netradičná a možno aj menej zdravá večera (pizza pri obľúbenej rozprávke). Doprajte si počas tohto týždňa naozaj radostný čas v kruhu rodiny.


Štvrtá adventná nedeľa

Narodeniny Ježiša sa už naozaj blížia. A to je už veru najvyšší čas na upratovanie – nielen v domácnosti, ale hlavne v srdci. Nájdite si preto čas na stíšenie, dobrú prípravu a následne aj na svätú spoveď. Aj keď vaše malé deti pôjdu ešte len ako váš „sprievod“, pripravte si s nimi aspoň aktivitu, kde si viac môžu uvedomiť dar odpustenia za naše hriechy.

Postačí vám k tomu vystrihnuté papierové srdiečko a ceruzka. Poproste dieťa, aby srdiečko zafarbilo ceruzkou. Následne mu vysvetlite, že aj my si občas takto zašpiníme srdiečko zlými vecami. Boh je niekto, kto nám vo svätej spovedi hriechy odpúšťa. A teraz príde na rad guma na gumovanie. Pokreslené srdiečko sa síce vyčistí, ale napriek tomu na ňom ostanú nejaké šmuhy, tak ako aj po našich hriechoch. Vďaka Ježišovi však dostaneme milosť úplne nového srdca. Papierové srdiečko si pokojne aj odložte, nech vám stále pripomína túžbu udržať si naše srdce čisté.

Adventné obdobie je pre nás všetkých plné výziev. Nedajme sa však zlákať ideálom dokonalosti – dokonalých koláčov, dokonalej čistoty domácnosti či dokonalých detí. A hlavne nezabúdajme, že Advent nie je súťaž o najšikovnejšiu mamku roka. Vychutnajme si tento nastávajúci čas naplno v pokoji a v radosti so svojou rodinou a hlavne s Bohom.

Všetkým vám prajem požehnané a radostné obdobie Adventu.


Alžbeta Šutková (29)

- mediálna pracovníčka

- autorka v rubrike KN Troška do rožka

- šťastne vydatá, mamička jedného synčekaSnímka: Archív –AŠ–