Blog katolíckej mamičky: Ako sa spojiť v manželskej modlitbe

Spoločná modlitba v manželstve je často skúšaná rôznymi prekážkami, ako je napríklad nedostatok času, výchova detí či únava. Ako ich však spoločne môžeme poraziť? Poďme s Božou výzbrojou do modlitebného boja.
Alžbeta Šutková 22.04.2020
Blog katolíckej mamičky: Ako sa spojiť v manželskej modlitbe


1. Očakávania

Pri spoločnej manželskej modlitbe nás občas dokáže znechutiť taká obyčajná vec, akou sú očakávania. Uvedomme si, že každý jeden veriaci človek preferuje iný typ modlitby.

Niekto je kontemplatívnejší, prečíta si istú časť Svätého písma alebo sa pomodlí ruženec. Iný sa radšej modlí vlastnými slovami, spevom či hrou na nejakom hudobnom nástroji. Niekto pri modlitbe kľačí, niekomu viac vyhovuje prechádzať sa v prírode a popritom sa modliť.

Vychádzajme si preto v ústrety i pri modlitbe a hľadajme spôsoby, ako sa aj v tejto oblasti zladiť.


2. Ťažké obdobie jedného z manželov

Ako v bežnom živote, aj pri modlitbe sme raz hore a raz dole. Niekedy máme chuť sa veľa modliť a inokedy máme také ťažké obdobie, že sa do rozhovoru s naším nebeským Otcom nevieme „nakopnúť“. Prípadne, ak náš manželský partner prežíva v živote veľmi náročný čas, nesúďme ho, ak sa s nami momentálne nechce modliť ako doposiaľ.

Buďme zhovievaví, naďalej ho povzbudzujme k spoločnej modlitbe, ale nenúťme ho. Môžeme sa tiež ponúknuť, že sa chceme zaňho modliť v jeho prítomnosti. Obetujme zaňho všetky naše námahy a nebojme sa v manželstve ťahať a povzbudzovať sa navzájom i v modlitbe.

Veď napokon o istý čas to možno budeme potrebovať my.


3. Únava

Častým kameňom úrazu pri modlitbe je tiež únava. Či už zo starostlivosti o malé deti, alebo z bežných pracovných povinností. Veľká únava sa tak často stáva dôvodom, prečo sa ako manželia menej modlíme. Skúsme si však s manželským partnerom sadnúť a dohodnúť sa na konkrétnom čase pravidelnej modlitby.

Prediskutujme si spoločne: Nenechávame si modlitbu až na neskoré večerné hodiny, keď už máme problém sústrediť sa? Nenájde sa počas dňa hoci aj kúsoček pokojného času, keď sa vieme chvíľku stíšiť a budovať tak modlitebný čas?

Niekedy je chyba v tom, že sme pri plánovaní modlitby až príliš spontánni. Možno stačí len kúsok správneho manažmentu – a čas na modlitbu bez únavy sa nájde.


4. Poďme do boja!

Prekážok, prečo sa spoločne ako manželia nemodliť, je určite omnoho viac. Napriek tomu však verím, že sa nimi nedáte znechutiť, ale naopak, že do modlitebného boja vykročíte s veľkou odvahou a odhodlaním. Tak nám teda všetkým prajem požehnaný manželský modlitebný čas!


Alžbeta Šutková (29)

- mediálna pracovníčka

- autorka v rubrike KN Troška do rožka

- šťastne vydatá, mamička jedného synčekaSnímka: Archív –AŠ–