Blog katolíckej mamičky: Babka, dedko, ďakujem!

Október je mesiac, počas ktorého si viac pripomíname tých skôr narodených. A ešte väčšmi v týchto dňoch, keď sa ich snažíme chrániť aj pred nakazením koronavírusom. Dnes vás, všetky mamy, chceme priviesť k vďačnosti za týchto našich najstarších.

Alžbeta Šutková 08.10.2020
Blog katolíckej mamičky: Babka, dedko, ďakujem!


Odpustenie, ktoré oslobodzuje

Ak sa vrátime do svojich detských čias, každý z nás by vedel dlho rozprávať o oblastiach, ktoré sa mu pri jeho výchove nepáčili. A určite každý z nás prežil aj zopár, možno i viacero „zranení“ od svojich rodičov či starých rodičov. Ak však chceme pokračovať v pokojnej výchove svojich vlastných detí, skúsme najskôr odpustiť tým, ktorí ublížili v detstve nám.

I keď to môže byť veľmi bolestivé, urobme krok odpustenia. Bolesť možno pretrvá, ale dôležité je naše rozhodnutie odpustiť. Ak to bude potrebné, opakujme si vo svojom srdci pred Bohom, že sme tejto osobe už odpustili a prosme Boha o silu.


Prosme o múdrosť pri konfliktoch

Pri výchove našich potomkov sa často dostávame do napätej výmeny názorov s našimi rodičmi, so svokrovcami či so starými rodičmi. Pre každého z nás je jednoduché hneď reagovať, počas tohto mesiaca však skúsme do takýchto situácií viac volať Ducha Svätého.

Prosme ho tiež o to, nech nás naučí, kedy je dôležité s odvahou vyjadriť svoj postoj a kedy je zase lepšie múdrejšie mlčať. Učme sa byť trpezliví pri starnúcich rodičoch, veď koľko trpezlivosti kedysi potrebovali pri našej výchove aj oni sami :).


Jednoduchá vďačnosť

Napriek všetkým bolestiam v našich vzťahoch nezabúdajme na to, za čo sme našim rodičom a starým rodičom vďační. A určite toho nebude málo, za čo všetko môžeme poďakovať. Nebojme sa im preto aj konkrétne prejaviť svoje poďakovanie.

Zapojme do tohto postoja vďaky aj svoje deti. Počas dlhých sychravých dní môžeme s deťmi pre starkých rodičov vytvoriť napríklad peknú fotokoláž alebo kalendár zo spoločných chvíľ. Pri súčasných dlhých dňoch prežitých v odlúčení od blízkych ich tento dar istotne poteší.

Aj keď dnešná spoločnosť často zabúda a prehliada seniorov, nezabúdajme na nich. Nech sú pre nás vzorom múdrosti, zrelosti a rastu vo viere. A nezabudnite im občas len tak jednoducho povedať: Babka, dedko, ďakujem!


Alžbeta Šutková (29)

- mediálna pracovníčka

- autorka v rubrike KN Troška do rožka

- šťastne vydatá, mamička jedného synčekaSnímka: Archív –AŠ–