Blog katolíckej mamičky: Hádky pred deťmi

V každom manželstve sa z času na čas vyskytnú väčšie či menšie hádky. Ako sa však správne „hádať“, aby sme aj skrze ne naučili deti správne riešiť konflikty?
Alžbeta Šutková 12.08.2020
Blog katolíckej mamičky: Hádky pred deťmi


Ostrá hádka pred deťmi

Každý z manželov zvykne mať odlišný temperament. Ak sú manželia zvyknutí viac sa otvorene hádať pred deťmi, je potrebné, aby si v niektorých momentoch zachovali aj určité pravidlá. Aj napriek hnevu sa snažte do konfliktu nezaťahovať deti a neponižovať pred nimi vášho manžela alebo manželku. Vyhnite sa nadávkam a vyťahovaniu vecí, ktoré ste vašej polovičke už dávno odpustili.

A keď po tejto výmene názorov dôjde k zmiereniu, dajte si záležať na tom, aby deti videli, ako ste si vzájomne odpustili.


Tichá domácnosť

Patríte k typu ľudí, čo sa v čase konfliktu do seba uzavrú a s polovičkou nekomunikujú? Aj keď si myslíte, že deti toto vaše vnútorné nastavenie nevnímajú, určite ho postupom času vycítia. Každý z nás však vie, že ak chceme mať dobré vzťahy s kýmkoľvek, je potrebné veľa komunikovať a veci riešiť. Problémy sa nevyriešia len tak samy od seba.

Myslite na fakt, že deti môžete usmerňovať a pri ich problémoch mentorovať, ako ich majú riešiť. Vo väčšine prípadov však deti viac kopírujú to, čo vidia vo vlastnej rodine a na svojich rodičoch.


Prepáč a odpúšťam

Počas výchovy a manželstva sa často dostávame do náročných situácií, ktoré nás vedia poriadne rozčúliť. Nebojte sa však chýb a nezotrvávajte v sklamaní z vlastnej nedokonalosti. Proste Boha o silu zvládať ťažké situácie a proste ho i o odpustenie.

Rovnako často však odprosujte aj svoje deti a manželského partnera. Netvárte sa pred dieťaťom ako dokonalý rodič a majte odvahu sa ospravedlniť aj jemu. Bez ohľadu na váš temperament si často v rodine pripomínajte slová prepáč a odpúšťam.

Prosme teda tento týždeň o múdrosť, aby sme sa v našich rodinách naučili správne komunikovať, odprosovať a odpúšťať si navzájom.


Alžbeta Šutková (29)

- mediálna pracovníčka

- autorka v rubrike KN Troška do rožka

- šťastne vydatá, mamička jedného synčekaSnímka: Archív –AŠ–