Blog katolíckej mamičky: Rozprávať sa s deťmi o smrti?

Toto je otázka, ktorú intenzívnejšie riešime uprostred týchto dní, keď sa viac modlíme za našich zosnulých. Aj keď je to veľmi náročná a citlivá téma, nebojme sa ju otvoriť i pred našimi deťmi.
Alžbeta Šutková 12.11.2020
Blog katolíckej mamičky: Rozprávať sa s deťmi o smrti?


V našom živote sa stretávame s rôznymi situáciami. Stará mama možno prežíva ťažký priebeh ochorenia, niekto blízky v rodine zomrie, prípadne mladá rodina príde o bábätko spontánnym potratom. Mnohí rodičia sa o týchto udalostiach snažia deťom hovoriť veľmi opatrne a mnohí sa týmto témam pred deťmi radšej vyhýbajú.

Je prirodzené, že naše deti sa snažíme chrániť pred nepríjemnosťami. Ale na druhej strane nebránime nášmu dieťaťu skrze tieto okolnosti získať užitočnú životnú skúsenosť? Naozaj by nezvládlo návštevu umierajúcej babičky, ktorá by rada videla ešte svoje vnúčatko?

Ak sa obzrieme do minulosti, mnoho vecí prebiehalo počas života pod strechou domova. Narodenie nového života, starostlivosť o chorého či umieranie. To všetko bolo bežnou súčasťou každodenných okolností. Dnes sa tieto udalosti viac presunuli do nemocníc, takže mnohé deti o týchto veciach počujú len sprostredkovane.

Nebojme sa však počas týchto dní viac hovoriť s deťmi aj o ťažkých veciach. Ak sa pýta naše dieťa na otázky o smrti, odpovedzme mu s odvahou. Veď každý rodič už pozná zrelosť svojho dieťaťa a vie, koľko mu o týchto témach môže povedať. A hlavne, nezabudnime k téme o smrti vždy dodať nádej, pretože smrťou sa život nekončí.


Alžbeta Šutková (29)

- mediálna pracovníčka

- autorka v rubrike KN Troška do rožka

- šťastne vydatá, mamička jedného synčekaSnímka: Archív –AŠ–