Blog katolíckej mamičky: Silvestrovský večer vďačnosti

Tento rok bol pre nás všetkých veľkým dobrodružstvom. Na jeho konci máme príležitosť sa trošku obzrieť a pospomínať si, za čo všetko počas tohto roka môžeme byť vďační. Ak teda v posledný deň roka nezaspíte pri večernom uspávaní svojich ratolestí, skúste si urobiť pekný večer vďačnosti.
Alžbeta Šutková 30.12.2020
Blog katolíckej mamičky: Silvestrovský večer vďačnosti


List vďačnosti

Keď som bola ešte slobodná, rada som chodievala na silvestrovskú púť Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Tradičným zvykom koncoročnej púte bolo silvestrovské písanie listu vďačnosti. Ten však nemal byť adresovaný  Bohu, ale nejakej konkrétnej osobe. Organizátori púte účastníkov povzbudzovali, aby tento list aj danej osobe reálne odovzdali či poslali.

Skúste si podobnú aktivitu urobiť i u vás doma. Určite počas uplynulého roka pri vás stála minimálne jedna osoba, ktorá si zaslúži vašu vďaku. Je ním váš manžel, priateľka alebo niekto z blízkej rodiny? Opíšte mu vašu vďaku formou listu.

Aj prostredníctvom písania tohto listu možno zistíte, akého vzácneho človeka máte blízko seba a možno si to ani naplno neuvedomujete.   


Za čo som vďačný/á?

Áno, počas minulého roka sme si zažili mnoho. Pandémia, strata zamestnania, uzavretie kostolov, menšie príjmy, dištančná výuka. Aj týmto všetkým sme počas uplynulých mesiacov žili. V tieto dni však poďme Bohu ďakovať. A pokojne si to napíšme aj na papier, lebo človek je tvor zábudlivý.

Poďakujme Bohu za to, že máme manžela/ku; za deti, ktoré môžeme vychovávať; za bývanie, v ktorom je náš domov; za prácu, ktorá nás uživí; za rodinu a priateľov, ktorí pri nás stoja; za prírodu, ktorú môžeme spoločne objavovať; za oblečenie, ktoré nás hreje... Všetky naše vďaky si spíšme na jeden papier a niekam si ho odložme. V ťažších časoch si ho občas vytiahnime a pripomeňme si všetky tie požehnania, ktoré zdobia náš život.

A ja ti, drahý čitateľ, prajem do nastávajúceho roku  mnoho vďačnosti za milosti, ktorými ťa Boh už vlani  obdaroval. Požehnaný nový rok 2021!


Alžbeta Šutková

- mediálna pracovníčka

- autorka v rubrike KN Troška do rožka

- šťastne vydatá, mamička jedného synčekaSnímka: Archív –AŠ–