Blog katolíckej mamičky: Tri dni modlitieb za duše v očistci

To, že duše v očistci potrebujú naše modlitby, vieme veľmi dobre. Na túto modlitbu však často zabúdame. V tento novembrový týždeň vás preto, milé mamy, pozývam na modlitby za duše, ktoré tak veľmi potrebujú našu modlitbu. Špeciálne pre vás prinášame krátke strelné modlitby, ktoré sa dokážete pomodliť aj cestou, napríklad pri kočíkovaní.
Alžbeta Šutková 06.11.2020
Blog katolíckej mamičky: Tri dni modlitieb za duše v očistci


1. deň – za zosnulé duše v mojej rodine

Modlitba: V dnešný deň sa, Pane, chcem modliť za duše zomrelých z mojej blízkej rodiny. Ty, Pane, poznáš ich srdcia. Som ti veľmi vďačná, že som s nimi mohla prežiť aspoň istý čas. Teraz sú už v tvojich rukách. Ak ešte nie sú pri tebe, prosím ťa o milosrdenstvo pre ne.

Večné odpočinutie daj dušiam, ó, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Tip na obetu: Pane, dnes obetujem za tieto duše korunku Božieho milosrdenstva, aby si na ne pamätal vo svojom milosrdenstve.


2. deň – za zosnulé duše mojich známych

Modlitba: V tento druhý deň sa chcem, Pane, v modlitbe prihovárať za duše všetkých zosnulých, ktorých som v mojom živote doteraz poznala, ale nepatrili do mojej rodiny. Ty o nich všetkých vieš. Prosím ťa, prijmi ich vo svojom milosrdenstve do svojej prítomnosti a odpusť im všetky ich hriechy.

Večné odpočinutie daj dušiam, ó, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

Tip na obetu: Pane, dnes ti za tieto duše obetujem čítanie Svätého písma, konkrétne dnešných liturgických čítaní. Nech tvoje Slovo prináša život všade, kde si.


3. deň – za zosnulé duše, za ktoré sa nikto nemodlí

Modlitba: Pane, v dnešný deň sa chcem prihovárať za duše všetkých ľudí, za ktoré sa už dnes nikto nemodlí. Naša Cirkev je však rodinou všetkých veriacich, a preto sa aj ja dnes chcem modliť za týchto mojich duchovných bratov a sestry. Prosím ťa, Pane, buď milosrdný voči ich nedokonalostiam a prijmi ich do svojho náručia.

Večné odpočinutie daj dušiam, ó, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen. 

Tip na obetu: Pane, dnes ti za tieto duše obetujem svoju osobnú modlitbu chvál. Chcem ťa chváliť za dar života, za všetkých ľudí aj za to, že si porazil smrť, aby sme raz s tebou mohli žiť vo večnosti.


Alžbeta Šutková (29)

- mediálna pracovníčka

- autorka v rubrike KN Troška do rožka

- šťastne vydatá, mamička jedného synčekaSnímka: Archív –AŠ–