Boh je medzi nami aj na uliciach

So sviatkom Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa v slovenských mestách a obciach tradične spájajú aj procesie s Oltárnou sviatosťou. Inak tomu nebolo ani tento rok. Veriaci sprevádzali Krista v monštrancii i v Bratislave, Nitre či v Košiciach.

05.06.2018
Boh je medzi nami aj na uliciach

Košický arcibiskup Bernard Bober viedol procesiu po Hlavnej ulici v Košiciach. Snímka: Jaroslav Fabian

Košice – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi pripadla na štvrtok 31. mája, vo viacerých mestách sa však procesie konali nasledujúcu nedeľu 3. júna. Podobne aj v metropole východu. V Dóme sv. Alžbety slúžil svätú omšu košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý v homílii vyzval veriacich, aby sa nehanbili vyznať pred svetom, že Ježiša žijeme, a preto ho nosíme ulicami mesta.

„Boh je medzi nami aj na uliciach pri radostiach i starostiach života. Keď chceme ponúknuť Krista iným a ukázať ho svetu ako prameň života a večnosti, musíme sa predovšetkým my sami stať chlebom pre iných. Upevňovať spoločenstvo, poukazovať na zmysel života, zasadzovať sa za kresťanské hodnoty a princípy.

Brániť pokoj a spravodlivosť. Konať skutky milosrdenstva. Zveľaďovať svoj duchovný život a povzbudzovať aj iných. Iba tak sa naše svedectvo stane dôveryhodným. Preto takáto eucharistická procesia patrí do duchovného života,“ pripomenul arcibiskup Bober.

Prvé zastavenie po východe z katedrály bolo hneď pred Vitézovým dvorom, druhé pri kláštore uršulínok, pokračovalo sa pred premonštrátskym Kostolom Najsvätejšej Trojice. Štvrté zastavenie bolo pri Urbanovej veži pred katedrálou.

Do sprievodu sa zapájali aj okoloidúci. „Vydávame svedectvo a verejne sa priznávame, aj keď ideme okolo barov, okolo kaviarne. I keď sa možno na nás niekto díva, nehanbíme sa a vydávame svedectvo, že veríme Ježišovi.“ Jeden z prítomných veriacich uviedol: „Je to taký znak pred svetom, že sa hlásime ku Kristovi, že si kľakneme na ulici. Je to dôležité svedectvo.“

Nitra – Svätej omši na Svätoplukovom námestí predsedal nitriansky biskup Viliam Judák. Prítomní boli veriaci spolu so svojimi kňazmi zo všetkých rímskokatolíckych farností mesta pod Zoborom. Hlavný celebrant v homílii prítomným veriacim pripomenul, že majú byť živou monštranciou, ktorá nesie Krista v tomto svete.

Podčiarkol, že čím vzácnejší je obsah, tým krajšia a vhodnejšia má byť schránka. Tou schránkou je človek, stvorený na Boží obraz, ktorý pristupuje na sväté prijímanie. A tohto človeka to aj zaväzuje k náležitému kresťanskému životu.

Súčasťou bohoslužby bola aj procesia s Oltárnou sviatosťou s tradičnými štyrmi zastaveniami. Od miesta svätej omše cez Kupeckú ulicu až ku Kostolíku sv. Michala.

Bratislava – V hlavnom meste sa slávnosť k sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi konala na Primaciálnom námestí. Slúžil ju bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský s ďalšími biskupmi a kňazmi pôsobiacimi v Bratislave. „Stretávame sa tu, aby sme prežili ešte osobitným spôsobom dar, ktorý nám zanechal Pán Ježiš pri Poslednej večeri,“ uviedol arcibiskup Zvolenský.

V homílii sa prihovoril bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý pripomenul, že procesia ulicami hlavného mesta bude viesť aj miestami, ako sú napríklad nočné podniky. „Budeme prechádzať aj okolo priestorov, kde najmä večer vládne iný ako Boží kult. A to možno, paradoxne, v tieni svätého Michala.

Večer čo večer tam duní výpredaj najlacnejších pudov. Tam je oltárom výčap, obetným darom vyhodené peniaze, mystikou delírium a pseudomilosťou krátka, no v konečnom dôsledku ubíjajúca slasť. Zatiaľ neobrátené Magdalény vytrvalo volajú, aby sme sa prišli topiť do týchto elegantných močiarov.

Aj na tieto dvere Ježiš klope a opakuje s vytrvalým pravdivým milosrdenstvom: ,Už viac nehreš, neodcudzujem ťa, ale volám. Blahoslavení čistého srdca, lebo beda tým, ktorí pohoršia čo i len jedného z mojich najmenších bratov.‘“

Veriaci v procesii prešli od radnice cez Námestie SNP až ku Kostolu sv. Jána z Mathy – Trojičky, kde im bratislavský arcibiskup udelil požehnanie.

Jaroslav Fabian, Miroslav Lyko, –JL–