Boh je pri ľuďoch aj na Domaši

Na brehoch vodnej nádrže boli svätojánske slávnosti, počas ktorých požehnali lode vrátane výletného plavidla, ktoré na Domašu priplávalo minulý rok z Prahy.
Jaroslav Fabian 29.06.2020
Boh je pri ľuďoch aj na Domaši

Pri vodnej nádrži Domaša slávili aj svätú omšu. Medzi celebrantmi bol arcibiskup Bernard Bober (druhý zľava) a kardinál Dominik Duka (prvý sprava). / Snímka: Imrich Mako


Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP 27. júna požehnali lode a ľudí od vody v rekreačnej oblasti Domaša-Dobrá. Urobili tak počas slávnosti venovanej svätému Jánovi Nepomuckému, ktorý je patrónom námorníkov a ľudí od vody. Okrem iných požehnali aj výletnú loď Bohemia, ktorá na Domašu priplávala z Prahy.

Obaja arcibiskupi slúžili priamo na brehoch vodnej nádrže Domaša svätú omšu. Kardinál Duka v príhovore povedal o duchovnom význame slávností Navalis: „Svätý Ján Nepomucký nie je monarchický svätec alebo svätec štátnej identity, ale je to predovšetkým svätec ľudskosti a vzájomnej úcty a pomoci.“

Košický arcibiskup vyjadril nádej, že podobné slávnosti budú tradičným začiatkom sezóny aj na Slovenku. „Tradícia, ktorá sa tu založila, nech prinesie všetkým ľuďom povedomie, že kdekoľvek sme na cestách, treba myslieť na to, že nad nami je vždy niekto, kto všetko riadi. Aj nás vyzýva mať stále čisté svedomie a byť dobrým človekom. Nech sa podarí všetkým, čo tu žijú a budú sem prichádzať, dobre si oddýchnuť s vedomím, že Boh je nad nimi a stojí pri nich.“

Svätojánske slávnosti Navalis sú oslavou najznámejšieho českého svätca sv. Jana Nepomuckého. V českej metropole majú 300-ročnú tradíciu a konajú sa v predvečer jeho sviatku – 15. mája. Práve v tento deň vyrazila pred rokom na plavbu z Prahy s cieľom na Domaši aj loď Bohemia. Výletná loď sa vtedy vrátila na Domašu po 26 rokoch. Odvtedy prepravila vyše 21-tisíc ľudí.