Boh nie je stranícky

Bratislavský arcibiskup pri novoročnej svätej omši upozornil, že je opovážlivé, ak niektorí vyhlasujú, že práve oni sú tí, ktorí bojujú za Boha.
TK KBS 03.01.2020
Boh nie je stranícky

Rok 2020 otvorili v Katedrále sv. Martina svätou omšou na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. / Snímka: Peter Zimen


Za prítomnosti najvyšších štátnych predstaviteľov 1. januára slúžil bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský novoročnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina. Spolu s ním celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ordinár OS a OZ SR František Rábek či bratislavský eparcha Peter Rusnák.


Kňazi sa majú starať hlavne o dušu

V homílii sa prihovoril bratislavský arcibiskup, ktorý pripomenul, že Boh nás skrze vieru povoláva prekročiť prah smrti. „Že Kristus, syn Márie Panny, sa narodil, aby nás vyslobodil z dôsledkov našich hriechov: Ježiš ich vzal na seba, aby nám skrze obetu na kríži otvoril bránu do večnosti. Neprišiel ako politický mesiáš.“

Arcibiskup Zvolenský v tejto súvislosti poznamenal, že hlavnou úlohou zasvätených predstaviteľov Cirkvi je najmä ohlasovanie Božieho pozvania k nadprirodzenej viere. „Neočakáva sa teda od nich, že majú konať, čo je vlastné iným povolaniam. Podobne ako lekári, ktorí môžu byť schopní aj v iných oblastiach, musia pamätať na to, že ich najdôležitejšou úlohou je byť pri chorých, keď ich potrebujú, lebo odborníci z iných oblastí im lekársku starostlivosť poskytnúť nedokážu. Kňazom je zasa na prvom mieste vlastná starostlivosť o spásu nesmrteľných duší. A práve tú od nich treba očakávať.“

Bratislavský arcibiskup zároveň dodal, že je takisto dôležité, „aby sme dokázali správne komunikovať, že existujú hodnoty a skutočnosti, spojené so samotným presvedčením nadprirodzenej viery, ktoré nemožno za nijakých okolností urobiť predmetom výmeny, dohody či obchodu“.

Cirkev podľa jeho slov rešpektuje a váži si kompetencie občianskej spoločnosti i jej predstaviteľov. Zároveň nalieha, aby bola rešpektovaná jej úloha: aby sa ju nik v spoločnosti nepokúšal použiť na iné ciele, než sú jej vlastné.


Boh miluje každého

Arcibiskup Zvolenský upozornil, že nie je správne hodnotiť, kto má vďaka svojej viere väčšiu priazeň u Boha. „Prostredníctvom viery sa usilujeme primknúť k Bohu, ktorý je stále s nami, s každým z nás. Z toho však nevyvodzujeme závery o tom, na koho strane stojí on – o to viac, keď ide o pozemské zápasy. Boh nie je stranícky. Miluje každého človeka. V Kristovi ako Dobrý pastier chce všetkých, aj blúdiacich a stratených, získať pre večnú spásu. On vždy bojuje za každého z nás, viac než si dokážeme predstaviť. Ak však vyhlasujeme, že sme to práve my – tí, čo bojujú za neho – znie to opovážlivo.“

Bratislavský arcibiskup na záver vyzval všetkých hľadať v novom roku cestu zmierenia a nie vzájomných konfliktov či vyhraňovania. „Nestavajme sa proti sebe, ale snažme sa spolupracovať a navzájom si ochotne pomáhať.“