Boh študentom poslal kňaza

V nedeľu 2. októbra večer zasiahla Slovensko smutná správa o smrti mladých študentov na zastávke autobusu v Bratislave. Boh ani v tejto chvíli nenechal zomierajúcich študentov osamote. Svedčí o tom brat Damian, ktorý sa Božím riadením ocitol vo chvíli nehody na mieste.
Anna Stankayová 11.10.2022
Boh študentom poslal kňaza

Aj niekoľko dní po tragickej udalosti ľudia na miestach, kde študenti prišli o život, zapaľujú sviečky a venujú im tichú spomienku. Snímka: Erika Litváková

Kapucínsky kňaz obetiam hneď udelil rozhrešenie a požehnanie. „Je to Božia láskavosť, že som tam mohol byť. Tešme sa z Božieho milosrdenstva!“ uviedol brat Damian Marian Szulowski pre Katolícke noviny.

Hneď na druhý deň po nehode sa počas pondelkovej večernej svätej omše podelil s veriacimi o svoje svedectvo, že Pán na nikoho nezabudol. Na konci kázne, skôr ako povedal amen, prítomných na omši, ktorých tvorilo mnoho študentov bratislavských škôl, povzbudil, aby sa nebáli, ale radovali.

Ako povedal, dostal od Boha milosť, že sa práve v tom čase nachádzal na zastávke autobusu a mohol byť v ten večer užitočným Božím služobníkom. S radosťou v srdci dodal, že Boh sa o týchto mladých postaral. V priebehu dní sa toto jeho posolstvo rozšírilo medzi tisícky ľudí.

MODLILO SA CELÉ SLOVENSKO

Za obete tragédie aj ich príbuzných sa modlili veriaci na celom Slovensku. Kňazi v Bratislavskej arcidiecéze za ne odslúžili viacero svätých omší.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský sa za zomrelých študentov, ich rodinných príslušníkov aj za uzdravenie zranených modlil v pondelok vo františkánskom Kostole Zvestovania Pána.

„Bolesť z  nečakaného úmrtia blízkej osoby je iste nevysloviteľná a tieto chvíle sú mimoriadne náročné. V týchto chvíľach si vzájomne pomáhame ľudskou blízkosťou, ale predovšetkým posilňovaním sa v nádeji na večný život v Božom domove,“ vyjadril sa pre TK KBS.

SVIEČKY STÁLE HORIA

Keďže sa nehoda stala neďaleko kapucínskeho kostola a kláštora, kňazi sa na miesto nešťastia vrátili viackrát. V pondelok večer sa pri stovkách horiacich sviečok spontánne stretli a modlili viacerí duchovní spolu s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom.

Biskup aj svoju popoludňajšiu kázeň v bratislavskom Kostole sv. Ladislava venoval smutnej udalosti. Apeloval tiež na problém závislosti, s ktorým bojuje mnoho Slovákov.

Od toho sa potom odvíjajú aj ich kroky a životné smerovanie. Zároveň pripomenul, aby sme pamätali na biblické „neviete ani dňa, ani hodiny“ (Mt 25, 13).