Bohoslužby sú obnovené s obmedzeniami

Na základe uznesenia vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je od 2. novembra opäť možné sláviť verejné bohoslužby. Počet ľudí je však limitovaný na 6 účastníkov.
TK KBS 03.11.2020
Bohoslužby sú obnovené s obmedzeniami

Na svätú omšu môžu prísť tí, ktorí sa vedia preukázať buď potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania), alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v rámci celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“.

Slovenskí biskupi prosia kňazov o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe. Na svätej omši sa môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi.

Slovenskí biskupi s ohľadom na súčasnú situáciu vyhlásili od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok.

To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň – s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. Pôst nie je povinný pod hriechom, čo znamená, že je dobrovoľný.

Slovenskí biskupi dávajú do pozornosti ako prostriedok pokánia i modlitbu a almužnu núdznym. Tiež povolávajú modliť sa každý deň Modlitbu za Slovensko.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť.

Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou, a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození, o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne. V srdciach mnohých vyhasla láska k blížnemu, stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.

Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha; daj nám poznať, v čom sa nám treba zmeniť, a posilňuj nás, aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali. 

Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. S jej pomocou sa chceme stávať jedni pred druhých bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.

Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda. Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. 

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

(Modlitbu za Slovensko schválila 27. októbra Konferencia biskupov Slovenska, ktorá k nej odporúča pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.)