Bol pokojná sila, vedel, čo chce

V košickej Katedrále sv. Alžbety sa 30. mája tisícky ľudí rozlúčili s emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom. Na čele Košickej arcidiecézy stál do roku 2010. Pochovali ho v krypte pod hlavným oltárom vedľa kardinála Jozefa Tomka.
Anna Stankayová TKKBS 06.06.2023
Bol pokojná sila, vedel, čo chce

Pri oltári sa stretli dvaja kardináli, päť arcibiskupov a 14 biskupov. Zľava pražský arcibiskup Jan Graubner, kardinál Dominik Duka, košický arcibiskup Bernard Bober a kardinál Stanisław Dziwisz. Snímka: Anna Stankayová

Rodáka z Ohradzian, ktorý zomrel 23. mája ako nestor Košickej arcidiecézy v 90. roku života, 62. roku kňazskej a  34. roku biskupskej služby, si už od predošlého dňa prišli uctiť stovky ľudí.

Venovali mu tiež modlitbu a spomienku do kondolenčnej knihy. Aj v utorok sa veľkolepý chrám zapĺňal už od rána, no pohrebné obrady mohli ľudia sledovať aj vonku na veľkoplošnej obrazovke pri Urbanovej veži.

Hlavným celebrantom pohrebnej svätej omše bol košický arcibiskup Bernard Bober. Koncelebroval český kardinál Dominik Duka či poľský kardinál Stanisław Dziwisz.

Úvodné obrady viedol pražský arcibiskup a predseda Českej biskupskej konferencie Jan Graubner.

Nechýbali slovenskí biskupi západného aj východného obradu ani členovia ekumenického spoločenstva či jágerský arcibiskup metropolita Csaba Ternyák.

STRUČNÝ, NO PRESVEDČIVÝ

Arcibiskup Alojz Tkáč „bol síce úsečný a stručný v reči, no presvedčivý v priamosti a čitateľný vo svojich rozhodnutiach“, uviedol v homílii Bernard Bober.

Vyzdvihol jeho službu pre miestnu cirkev, naplnenú obnovou a zveľaďovaním duchovného života.

„Museli sme ho doslova brzdiť, lebo on sa nešetril a prakticky až do obdobia pandémie išiel skutočne ako píla!“ V posledných rokoch ho trápilo aj relativizovanie viery a kresťanských hodnôt.

„Pokladal to za veľké nešťastie našich čias a našej odkresťančenej Európy, ktorá podľa neho neodchádza len od viery, ale aj od zdravého rozumu. V nových ideológiách nasilu pretláčanej agendy LGBTI videl záblesky novej diktatúry,“ načrtol arcibiskup témy ich častých rozhovorov.

KONDOLOVAL AJ PÁPEŽ

Na záver prečítali kondolencie, medzi nimi aj pozdrav od Svätého Otca, ktorý zaslal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Pápež vyjadril uznanie za vernosť arcibiskupa Tkáča „v tajnej Cirkvi v časoch ateistického komunistického režimu.

Jeho Svätosť zveruje arcibiskupa Alojza milosrdenstvu nebeského Otca a s prosbou o ochranu Panny Márie udeľuje všetkým, ktorí sa zúčastnia na rozlúčke so zosnulým, svoje apoštolské požehnanie“ – zaznelo v telegrame.

PRI KARDINÁLOVI TOMKOVI

Pohrebné obrady, ktoré viedol košický arcibiskup, sa končili po prenesení rakvy do bočnej Eucharistickej kaplnky záverečným požehnaním.

Pozostatky uložili bez prítomnosti veriacich do krypty pod hlavným oltárom. Po obradoch si na zosnulého arcibiskupa pri stretnutí s médiami zaspomínal pražský arcibiskup Jan Graubner. Vrátil sa do roku 1990.

„Ja som bol pomocným biskupom v Olomouci a do rozdelenia štátu a biskupských konferencií sme sa stretávali na spoločných zasadaniach. Bol taká pokojná sila, vedel, čo chce, nerobil problémy, ale vedel dosiahnuť spoločné dobro. Aj keď sa niekedy tváril vážne, v duši mal zmysel pre humor.“

Viac fotografií nájdete vo fotogalérii TU.