Božská komédia je Najkrajšou knihou Slovenska

Spolok svätého Vojtecha získal druhý rok po sebe hlavnú Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, a to za veľdielo svetovej literatúry Božská komédia.
Martina Grochálová 04.05.2020
Božská komédia je Najkrajšou knihou Slovenska

Božská komédia v brilantnom preklade uznávaného romanistu Jozefa Felixa a jeho žiaka básnika Viliama Turčányho s poznámkami, komentármi a schémami vyšla na jeseň minulého roka. / Snímka: Erika Litváková


„Danteho Božská komédia vyšla na Slovensku po prvý raz v jednom zväzku a som veľmi rád, že tento vydavateľský počin zaujal nielen čitateľskú, ale aj odbornú verejnosť,“ povedal riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

Podobne ako v prípade Fausta, ktorý získal ocenenie minulý rok, knihu ilustroval akademický maliar Miroslav Cipár, pod grafický dizajn sa podpísalo štúdio vizuálnej komunikácie Pergamen v Trnave a pod tlač a technické spracovanie tlačiareň Finidr v Českom Těšíne.

„Na projekte takéhoto rozmeru sa vždy podieľa veľký tím, preto by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom a spolupracovníkom, ktorí prispeli k tomu, že vzniklo takéto impozantné a výnimočné dielo,“ dodáva Ivan Šulík.

Božská komédia v brilantnom preklade uznávaného romanistu Jozefa Felixa a jeho žiaka básnika Viliama Turčányho s poznámkami, komentármi a schémami vyšla na jeseň minulého roka.

Pre opatrenia spojené s epidémiou koronavírusu boli výsledky súťaže vyhlásené online. „Tohtoročná súťaž mala vysokú úroveň, dokonca sa zo všetkých ročníkov doteraz prihlásil najvyšší počet kníh – 214,“ uviedol predseda poroty Karol Felix.

Božská komédia je na čele kníh tvoriacich kolekciu najkrajších slovenských kníh za rok 2019, ktoré budú Slovensko reprezentovať na medzinárodných súťažiach a knižných veľtrhoch. Cenu Najkrajšie knihy Slovenska každoročne od roku 1965 udeľuje Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Jej cieľom je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania kníh.