Božskú komédiu vydali v novom šate

Spolok svätého Vojtecha predstavil 11. novembra v bratislavskom Mirbachovom paláci svoje hlavné tohtoročné dielo: nové vydanie Božskej komédie Dante Alighieriho. Všetky tri časti jedného z najvýznamnejších diel svetovej literatúry (Peklo, Očistec, Raj) vychádzajú v slovenčine prvýkrát v jednom zväzku.
Ján Lauko 14.11.2019
Božskú komédiu vydali v novom šate

Božskú komédiu Spolok svätého Vojtecha vydáva v slovenčine vôbec prvýkrát v jednom zväzku. / Snímka: Erika Litváková


Ako na prezentácii uviedol riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík, „dielo okrem poznámok, komentárov a schém dopĺňajú nádherné ilustrácie akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý opäť našiel originálny spôsob umeleckého poňatia tohto náročného diela“. Tentoraz budú čitateľa knihou sprevádzať čiernobiele ilustrácie. Miroslav Cipár to odôvodnil tým, že farba mu v tomto diele pripadala dodatočná, o čom ho presvedčilo i štúdium predošlých ilustrátorov Božskej komédie.

Ďalším príspevkom k novému vydaniu knihy je odborná štúdia na Danteho a Božskú komédiu z pohľadu dneška. Tú spracovali talianske romanistky Caterina Lucariniová a Adonella Ricarrová. „Súčasníci prijali Komédiu, sotva sa rozšírila, ako pokladnicu múdrosti, ako súhrn pravidiel a citácií. Intelektuáli v nej obdivovali šírku náuky, remeselníkov, kupcov a ľud zasiahla naratívna sila, s akou autor predstavoval záhrobný svet, a spoznávali v nej osobnosti vpísané do fantázie alebo pamäti ľudí. Postava Danteho, osamelého a prezieravého mudrca, dokonca viedla mnohých myslieť si, že naozaj bol na druhom svete,“ uviedli romanistky v hodnotení Danteho veľdiela.

Caterina Lucariniová a Adonella Ricarrová sa zúčastnili i na prezentácii v Bratislave. Na otázku, čím môže Božská komédia osloviť dnešného človeka, Adonella Ricarrová odpovedala: „Dante vysvetľuje, že existujú rozhodnutia, ktoré sú nezvrátiteľné. Na druhej strane nás učí, že stále máme nádej, môžeme sa vrátiť späť a skúsiť veci znova. V dobe, keď máme strach zo všetkého, z budúcnosti, nás učí nestrácať hlavu. Dante nás vedie zachovať si racionálnosť a odstup od masového diania.“

Božskú komédiu Spolok svätého Vojtecha vydal v preklade slovenského romanistu Jozefa Felixa a jeho žiaka, básnika Viliama Turčányho, ktorý prekladu tohto diela zasvätil tretinu svojho doterajšieho života.

Nové vydanie Danteho Božskej komédie od Spolku svätého Vojtecha si môžete objednať na tomto linku.