Bratislava má späť archanjela Michala

Na Michalskú vežu v centre hlavného mesta sa vrátila socha svätého Michala, archanjela. V uplynulých mesiacoch prešla rekonštrukciou.
Ján Lauko 04.10.2022
Bratislava má späť archanjela Michala

Obnovenú sochu si ľudia mohli do 2. októbra pozrieť na nádvorí starej radnice. Potom ju v slávnostnom sprievode previezli k Michalskej veži. Snímka: Erika Litváková

Opravenú sochu vrátili na vrchol veže 2. októbra. Bratislavčania si budú zvykať na jej novú, pozlátenú podobu. Keď totiž sochu minulý rok skladali, mala typickú zelenomodrú patinu korodovanej medi.

OBNOVA SOCHY

K pozláteniu sa pristúpilo na základe reštaurátorského výskumu, pri ktorom sa zistili stopy zlata na štíte či prilbici. Výskum síce nepotvrdil zlátenie na všetkých prvkoch, z dobových dokumentov i charakteru súsošia je však pravdepodobné, že bolo pozlátené celé.

Pri rekonštrukcii sa spotrebovalo 28 gramov 23,5-karátového plátkového zlata. Socha archanjela Michala prešla ešte predtým kompletnou rekonštrukciou, pri ktorej boli okrem iného navrátené aj chýbajúce prvky.

Doplnilo sa ľavé krídlo archanjela, jeho pravá ruka držiaca meč a tiež ľavé ucho draka a jazyk. Obnovu robil sochár Stanislav Kožela podľa zachovaných dobových fotografií.

 

Snímka: Erika Litváková

RELIKVIE SVÄTCOV

Po zložení sochy z veže sa minulý rok našla v hlave archanjela Michala medená časová schránka z roku 1845. Boli v nej viaceré listiny, ktoré hovorili o príbehu stavby Michalskej veže.

Súčasťou bola tiež báseň člena mestskej rady Karola Langa vychádzajúca zo Zjavenia apoštola Jána, kde je opísaný boj archanjela Michala s drakom. Okrem toho sa v schránke nachádzala aj škatuľka s relikviami deviatich svätcov.

Pôvodne sa nachádzali v kostole, ktorý stál neďaleko terajšej Michalskej veže. Relikvie svätých Valenta, Félixa, Celestíny, Deodaty, Kandidy, Valentíny, Kristíny, Inocenta a Honestusa umiestnili aj do novej časovej schránky, ktorú takisto uložili do hlavy archanjela Michala.

Škatuľka je zapečatená pečaťou Bratislavskej arcidiecézy a požehnal ju bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko.

DOPLNENÝ OBSAH

V schránke sú vložené aj kópie listín z predošlej časovej schránky, básne Mily Haugovej a Ivana Štrpku, zoznam súčasných mestských poslancov či medená platnička s menami ľudí, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii.

Časť dokumentov je preložená do nemčiny, maďarčiny, angličtiny i ukrajinčiny, čím sa odkazuje na viacjazyčnosť hlavného mesta. Na základe hlasovania verejnosti uložili do schránky aj kapsuly so semienkami rastlín rastúcich na území mesta, hlinu z mestských lesov a med z kvetov kvitnúcich v mestských lesoch.

Obnova sochy archanjela Michala prebehla v rámci celkovej rekonštrukcie Michalskej veže. Ukončená by mala byť do konca tohto roka.