Bratislava opäť privíta pochod za život

O organizovaní pochodu v hlavnom meste rozhodli slovenskí biskupi na poslednom plenárnom zasadaní.
04.07.2018
Bratislava opäť privíta pochod za život

Slovenskí biskupi sa 3. – 4. júla zišli na 90. plenárnom zasadaní v Nitre. Ako ďalší krok v snahe o rozvoj kultúry života – v duchu odkazu svätého Jána Pavla II., predovšetkým so zameraním na zastavenie zabíjania nenarodených detí – sa biskupi rozhodli zorganizovať ďalší Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019. Hlavné mesto bolo dejiskom takéhoto pochodu 20. septembra 2015. Vtedy naň prišlo približne 75-tisíc ľudí.

Ďalším bodom zasadania bola informácia Generálneho sekretariátu KBS o výsledkoch celoslovenskej zbierky pre prenasledovaných kresťanov. Biskupstvá, okrem individuálnych darcov, vyzbierali 542 000 eur. Výnos zbierky bude použitý pre kresťanov na Blízkom východe v Sýrii, Iraku a Jordánsku, ale aj v Afrike, konkrétne v Južnom Sudáne.

Biskupi si tiež vypočuli správu o činnosti Bioetickej subkomisie a Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Odobrili prípravu projektu vzdelávania nemocničných kaplánov a vyjadrili podporu pre pôsobenie nemocničných kaplánov v zdravotníckych zariadeniach.

Plénum sa tiež zaoberalo trendmi vo výchove a vzdelávaní, ktoré vplývajú na školskú formáciu detí kresťanských rodičov. Na návrh Liturgickej komisie KBS biskupi schválili obnovené znenie krstných obradov a obradu birmovania.

–TK KBS–