Bratstvo anjelov strážnych má nových členov

Rád sv. Pavla Prvého Pustovníka si osobitým spôsobom uctil anjelov strážnych. Pavlíni totiž okrem mariánskeho kultu rozvíjajú aj zbožnú úctu k svätým anjelom.
TK KBS 10.10.2022
Bratstvo anjelov strážnych má nových členov

Ilustračná snímka: www.istockphoto.com

Pri kláštoroch rádu existuje tiež Bratstvo anjelov strážnych. V pavlínskom Chráme sv. Jozefa v Trnave doň 2. októbra prijali nových členov. Slávnosti predsedal Gregor Wach, OSPPE, moderátor bratstva na Slovensku.

Každý kandidát predniesol slová odovzdania: „Ja (meno) si od dnešného dňa beriem teba, svätý anjel strážca, za svojho patróna a osobitného opatrovníka. Prosím ťa, aby si ma sprevádzal vo všetkých mojich potrebách, aby si ma v hodine smrti ochránil pred nástrahami zlého ducha a odovzdal do Božích rúk pre večný život.“

Na záver hlavný celebrant oznámil, že kandidáti sú prijatí do bratstva a majú podiel na všetkých jeho duchovných dobrách.