Budeme mať ďalšiu baziliku

Diecézna svätyňa v Hronskom Beňadiku bude už štrnástou bazilikou minor na Slovensku.
TK KBS 06.05.2019
Budeme mať ďalšiu baziliku


Svätý Otec František v zastúpení kardinálom Robertom Sarahom, prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, udelil titul bazilika minor farskému Kostolu sv. Beňadika v Hronskom Beňadiku, ktorý je zároveň diecéznou svätyňou Nitrianskej diecézy. Žiadosť o vyhlásenie tohto chrámu za baziliku minor inicioval nitriansky biskup Viliam Judák, minulý rok ju podporila aj Konferencia biskupov Slovenska.

Kostol v Hronskom Beňadiku postavili v 14. storočí. V roku 1483 dostalo miestne benediktínske opátstvo od kráľa Mateja Korvína I. relikviu Kristovej krvi (kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej krvi). Kráľ Matej I. dostal túto relikviu pravdepodobne od pápeža Pavla II. ako poďakovanie za pomoc v boji proti Turkom. Opáti sa rozhodli, že v interiéri kostola vyhradia pre relikviu špeciálnu časť, kde bude uctievaná. Postavili pre ňu osobitnú kaplnku.

Biskup Judák chrám v novembri minulého roka vyhlásil za diecéznu svätyňu. Zároveň určil, že veriacim, ktorí navštívia tento chrám a nábožne sa v ňom zúčastnia na posvätných obradoch alebo sa aspoň nábožne pomodlia pred relikviou Kristovej krvi Modlitbu Pána a Vyznanie viery, sa udeľujú za obvyklých podmienok čiastočné odpustky.

Slávnostné povýšenie Kostola sv. Beňadika na baziliku minor sa bude konať 28. júna, teda v piatok na slávnosť Božského Srdca Ježišovho.