Buďte kreatívnymi a vynaliezavými kňazmi

V predposlednú júnovú sobotu pokračovali na slovenské kňazské vysviacky. Vysvätených bolo dohromady 11 presbyterov. Noví kňazi pribudli trom diecézam a slovenskej provincii minoritov.
Ján Lauko 23.06.2021
Buďte kreatívnymi a vynaliezavými kňazmi

Banskobystrický biskup Marián Chovanec vysvätil 19. júna v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici pre službu diecézy troch nových kňazov: Martina Mička z farnosti Veľký Krtíš, Michala Sandánusa z farnosti Bzovík a Pavla Škovránka z farnosti Senec. Snímka: Juraj Brezáni

BANSKÁ BYSTRICA – Banskobystrický biskup Marián Chovanec vysvätil 19. júna v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici pre službu diecézy troch nových kňazov: Martina Mička z farnosti Veľký Krtíš, Michala Sandánusa z farnosti Bzovík a Pavla Škovránka z farnosti Senec.

V homílii biskup Chovanec vyzdvihol postavu svätého Jozefa, keďže svätenci si vybrali formulár svätej omše zo spomienky sv. Jozefa, robotníka. Pripomenul tri dôležité vlastnosti svätého Jozefa: najskôr uvažoval a potom konal; nikdy nepodľahol túžbe ukázať sa; trpezlivo pracoval.

„Milí kandidáti kňazstva, berte si príklad zo svätého Jozefa, slúžte Ježišovi Kristovi tak verne, pokorne, vytrvalo, ako to robil svätý Jozef. A potom kňazský znak, ktorý bude navždy vtlačený do vašej duše, bude krásne žiariť; bude znakom, príkladom obetavej kňazskej služby v Kristovej Cirkvi,“ zakončil svoj príhovor biskup Marián Chovanec. 

- Peter Lupták -

SPIŠSKÁ KAPITULA – V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule prijali vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou spišského diecézneho administrátora Jána Kuboša úrad druhého stupňa posvätného stavu piati kandidáti – Lukáš Briš z Oravskej Lesnej, Marek Gavalier z Popradu-Spišskej Soboty, Jozef Kudlačák z Tvrdošína, Stanislav Lopatovský z Lackovej a Ján Zavacký zo Spišského Hrhova.

Svätú omšu koncelebroval emeritný biskup Andrej Imrich a viacerí kňazi. V homílii biskup Kuboš poukázal na vzácnosť Božieho volania. Boh a darca povolania poznal a zavolal po mene každého z prítomných kandidátov.

Ten Pán, ktorému sa rozhodli slúžiť, im prostredníctvom Cirkvi udelil aj trojaké poslanie, na ktorom majú ako kňazi participovať: poslanie učiť, posväcovať a spravovať Boží ľud, z ktorého kandidáti vyšli a pre ktorý boli vysvätení, aby mu slúžili ako kňazi. 

- Patrik Taraj -

KOŠICE – Sviatosť kňazstva z rúk košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera prijal František Bujňák a Tadeáš Jacko. Slávnosť sa konala v Katedrále sv. Alžbety. V homílii košický arcibiskup apeloval predovšetkým na odvahu novokňazov, aby sa nebáli vyjsť von zo zaužívaných spôsobov pastorácie a urobiť vždy čosi naviac:

„Máte pred sebou celý život a množstvo príležitostí, aby ste dokázali, že vám záleží na tých, ku ktorým vás Boh posiela. Nečakajte na nich iba v kostole, ale zaneste im Boží pokoj a jeho požehnanie na miesta, kde žijú, radujú sa i trpia.

Všetko vnímajte ako príležitosť kázať životom, berte to ako Božiu výzvu zvestovať Ježiša na miestach, na ktoré by ste sa možno za normálnych okolností vôbec nedostali. Buďte odvážni, nebojte sa vyjsť von zo zaužívaných spôsobov pastorácie, urobte vždy čosi naviac. Buďte kreatívni a vynaliezaví. Neustále hľadajte nové cesty k ľudským srdciam.“ 

- Jaroslav Fabian -

MINORITI – V Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave-Karlovej Vsi prijal sviatosť kňazstva vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka minorita Peter Mária Kozma z Veľkých Kapušian.

Biskup Haľko vo svojom príhovore počas obradu udeľovania sviatosti kňazstva oslovil svätenca: „Stojíš a pozeráš na náročnú cestu, na ktorú mieniš vykročiť. Nezostaneš tam stáť. A chceš na ňu vykročiť preto, že na nej chceš stretnúť ľudí. (...)

A to je to prvé, čo by som ti chcel zaželať – túto túžbu stretnúť ľudí a stretnúť ľudí ako Kristov kňaz. My sme kňazmi full time, 24 hodín krát 7.“ Na kňazskej vysviacke sa zúčastnil aj generálny definítor z Ríma páter Tomáš Lesňák.

- Lucián Mária Bogucki, OFMConv -