Celý rok sa budú modliť za kňazov

Rožňavská diecéza pokračuje v slávení Roka Eucharistie, no zároveň s ním bude prežívať rok venovaný modlitbám za kňazov.

Ján Lauko 05.01.2021
Celý rok sa budú modliť za kňazov

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik na sviatok Svätej rodiny adresoval veriacim svojej diecézy pastiersky list. Hodnotil v ňom slávenie uplynulého Roka Eucharistie, ktorý však vzhľadom na koronavírus nemohli v diecéze prežiť tak, ako chceli.

„Preto som sa rozhodol, že chceme ostať ako diecéza pri eucharistickom Pánovi aj v roku 2021. Chceme tak zintenzívniť svoj vzťah k Ježišovi, k svätej omši, k stretnutiam s Pánom v adoráciách,“ uviedol v liste biskup Stolárik.

Rok 2021 však bude v Rožňavskej diecéze patriť aj kňazom.

„Bude to Rok Eucharistie a kňazstva. Rok vďaky za dve sviatosti, ktoré Pán ustanovil pri Poslednej večeri, a rok prehlbovania vedomia a prežívania zmyslu týchto sviatostí. Keby nebolo kňazov, nebolo by ani Eucharistie,“ vysvetlil rožňavský biskup svoj úmysel.

Podľa neho je to príležitosť ďakovať a prosiť za kňazov, ako aj vyprosovať si nové duchovné povolania. „Je to veľká šanca viac hovoriť o kňazoch Bohu a Panne Márii ako medzi sebou. Ale bude to aj čas osobne vyhodnotiť svoj postoj k svätej omši a ku kňazom,“ dodal biskup Stolárik.

Veriacich poprosil o modlitby a obety počas celého Roka Eucharistie a kňazstva. V každom diecéznom chráme má byť umiestnený obraz Panny Márie Rožňavskej s modlitbou k nebeskej Matke a za kňazské povolania.

Kňazom, katechétom a animátorom biskup Stolárik odporučil venovať väčšiu pozornosť miništrantom. „Nech dostávajú príležitosť začínať ako ,malí‘ služobníci oltára, aby, keď Pán Boh dá, aspoň niektorí z nich mohli Pánovi slúžiť pri oltári raz ako ,veľkí‘,“ dodal rožňavský biskup.