Cena Fra Angelica má ďalších laureátov

V Bratislave si prevzali ďalší laureáti Cenu Fra Angelica, patróna umelcov.
TK KBS 21.02.2024
Cena Fra Angelica má ďalších laureátov

Monika Kandráčová si preberá Cenu Fra Angelica z rúk biskupa Františka Rábeka. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

Cenu Fra Angelica si 20. februára v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali ďalší laureáti v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tí, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku. 

Osobnosti ocenila Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie biskup František Rábek.

V oblasti výtvarného umenia si cenu prevzali: Michal Škrovina, Anton Gábrik a Veronika Rónaiová.

V oblasti slovesného umenia ocenenie získali: Rastislav Puchala, Jozef Šuvada a Michal Lipták.

Za svoje pôsobenie v rámci hudobného umenia boli ocenení: Zuzana Zahradníková, Monika Kandráčová a Felix Ján Tkáč, OFMCap. 

Za mimoriadny prínos do kresťanskej kultúry tento rok ocenili Petra Jurkoviča, Magdalénu Kvasnicovú a Máriu Novotnú.

 

Apoštolský nuncius Nicola Girasoli gratuluje k oceneniu Felixovi Jánovi Tkáčovi, OFMCap. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

 

Medailu s vyobrazením patróna umelcov s diplomom odovzdal oceneným biskup František Rábek a apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.

Slávnosti v Zrkadlovej sieni predchádzala svätá omša slávená za umelcov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. 

Zúčastnili sa na nej viacerí biskupi, početná umelecká a akademická obec, predstavitelia cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, príbuzní a priatelia laureátov. 

Súčasťou programu oceňovania boli aj umelecké vystúpenia Moniky Kandráčovej s jej synom Ondrejom Kandráčom.

-TK KBS-