Centrom Košíc viedla krížová cesta

K zasväteniu Ruska a Ukrajiny sa krížovou cestou ulicami Košíc pridala aj Košická arcidiecéza a Košická eparchia.
Janka Mičkaninová Pavelová 29.03.2022
Centrom Košíc viedla krížová cesta

Krížovú cestu venovali utečencom. Snímka: Samuel Dávid Bombár

Krížová cesta sa začala v gréckokatolíckom katedrálnom Chráme Narodenia presvätej Bohorodičky a jednotlivé zastavenia viedli ďalej centrom mesta. Ukončenie sa konalo pri hotspote na pomoc utečencom v areáli Červená hviezda, kde sa stretávajú utečenci.

Na krížovej ceste sa spolu modlili košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a košický eparcha Cyril Vasiľ. „Túto krížovú cestu sme venovali utečencom.

Pobožnosť, ktorú si Cirkev ctí z úcty voči Ježišovi Kristovi, ktorý trpel za nás na kríži, priniesla naozaj veľmi pekné hlboké okamihy,“ uviedol košický arcibiskup Bernard Bober.

S myšlienkou zasvätiť tento deň aj s veriacimi v Košiciach prišiel arcibiskup Cyril Vasiľ: „Je piatok Veľkého pôstu, sviatok a zároveň sme v situácii, keď sa utrpenie minulých tisícročí Ježiša Krista spája s utrpením, ktoré prežívame dnes; s bolesťou ľudí, utekajúcich pred vojnou.“

Košický pomocný biskup Marek Forgáč pripomenul, že súčasná situácia sa nás dotýka nielen geograficky tým, že Ukrajina je blízko Slovenska. „Dotýka sa to celého sveta – veriaceho či neveriaceho. A práve preto sa potrebujeme modliť za mier a pokoj vo svete.“

V  mnohých farnostiach bola 25. marca celý deň vyložená Oltárna sviatosť a veriaci chodili prosiť o ukončenie vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Na krížovej ceste sa modlili stovky ľudí a počas nej sa pripájali ďalší okoloidúci. Mladá ukrajinská rodina niesla počas krížovej cesty spolu so starším pánom ukrajinskú zástavu.