Centrum, ktoré sa stará o telo i dušu

Hlavným poslaním Domu svätého Juraja je opatrovanie starých a chorých farníkov, ktoré spočíva nielen v starostlivosti o telo človeka, ale aj o jeho dušu.
Ján Lauko 03.06.2019
Centrum, ktoré sa stará o telo i dušu

V Straje Haliči otvorili Dom svätého Juraja, kde seniori nájdu okrem zdravotnej i duchovnú starostlivosť. / Snímka: Veronika Orešková RPM


Rožňavský biskup Stanislav Stolárik požehnal 1. júna v Starej Haliči Dom svätého Juraja. Ide o zariadenie pre seniorov, ktoré však okrem zdravotnej starostlivosti ponúka aj duchovný domov. Na slávnosti bol prítomný aj Paul Mária Sigl, zakladateľ Rodiny Panny Márie.

„Starí a chorí ľudia v ňom nájdu predovšetkým útechu v utrpení skrze láskavú starostlivosť a obetované utrpenie z lásky k Bohu, ktorého môžu každý deň prijímať v Oltárnej sviatosti,“ uviedla pre KN riaditeľka zariadenia Lucia Paľagová.

Dom svätého Juraja – zariadenie pre seniorov vznikol reagujúc na vysoký dopyt farníkov po opatere. „Za posledné 4 roky sa ukázalo, že mnoho našich farníkov je odkázaných na starostlivosť inej fyzickej osoby, avšak mnohí z nich žijú osamelí, bezdetní, alebo rodina žije v zahraničí, respektíve pre pracovné povinnosti nie je možné, aby sa o svojich príbuzných fyzicky dokázala postarať. Výhodou je, že ľudia ostávajú vo svojej dedine alebo blízkej dedine, a preto sa stále cítia ako doma,“ priblížila riaditeľka Domu svätého Juraja. Ten je určený predovšetkým ľuďom v dôchodkovom veku, ktorých stupeň odkázanosti je štyri až šesť. Prioritne pokrýva potreby farníkov, do zariadenia je však možné umiestniť i seniorov z blízkeho či ďalekého okolia.

O ľudí v zariadení sa stará personál zložený z riaditeľky, zo zdravotných sestier, z opatrovateľov a pomocných opatrovateľov. „Zamestnanci sú veriaci ľudia, ktorí sa snažia žiť svoju vieru autenticky. Berú svoje povolanie ako poslanie a zároveň dar, pretože naši starí a chorí sú pre nich samotných vzorom vo vďačnosti a v prijímaní utrpenia. Zariadenie chce priniesť kvalitnú úroveň starostlivosti aj tým, že vytvára rodinnú atmosféru poskytnutím lásky, pozornosti, duchovnej starostlivosti a v neposlednom rade poskytnutím kvalitnej opatrovateľskej i zdravotnej služby,“ poznamenala Lucia Paľagová.

Súčasťou programu v zariadení je i každodenná modlitba ruženca, možnosť svätej omše či poklony v Kaplnke sv. Jozefa, ktorá sa nachádza priamo v areáli. „Pre starých a chorých v zariadení pripravujeme i voľnočasové aktivity zamerané na posilnenie kognitívnych i telesných funkcií, kultúrne programy za účasti detí, mladých, aktivity v spolupráci s apoštolskými sestrami z Rodiny Panny Márie,“ dodala riaditeľka Domu sv. Juraja.