Maják oslávil 20 rokov

Centrom za 20 rokov prešlo približne 35-tisíc ľudí, ktorí prichádzali aj spoza hraníc Banskobystrickej diecézy.
Ján Lauko 03.06.2019
Maják oslávil 20 rokov


Diecézne centrum mládeže (DCM) Maják v Španej Doline oslávilo 1. júna 20 rokov existencie. Na slávnosť prišli súčasní i bývalí tímaci, ako i kňazi, ktorí počas dvoch desaťročí v centre pôsobili. Svätú omšu v Kostole Premenenia Pána slávili banskobystrický biskup Marián Chovanec a žilinský biskup Tomáš Galis, ktorý v minulosti pôsobil ako pomocný biskup v Banskobystrickej diecéze. Okrem svätej omše bol pripravený moderovaný program o histórii centra.

Centrum svoje poslanie uskutočňuje cez formačné, výchovné, vzdelávacie, záujmové, rekreačné a športové aktivity. „Hlavnou víziou centra je napĺňanie charizmy centra prijatia. Aby mladí ľudia mohli zažiť spoločenstvo, v ktorom sa môžu cítiť sami sebou a nájsť svoju vlastnú hodnotu. Je to pozvanie pre nich, aby mohli vychádzať zo seba samých a boli otvorení pre osobný rast,“ uviedol pre KN riaditeľ DCM Maják Juraj Karcol.

Centrom za 20 rokov prešlo približne 35-tisíc ľudí. Tí neprichádzali iba z banskobystrickej diecézy, ale i z iných krajín. Okrem nich sa v centre vystriedalo množstvo dobrovoľníkov a animátorov.

Maják ponúka kurzy Škola osobnej formácie a Škola služby, ktoré sú akreditované Ministerstvom školstva a športu SR a podporované KBS. „Škola osobnej formácie je zameraná na formáciu účastníkov a druhý rok, čo je Škola služby je zameraná na službu vo farnosti,“ priblížil Juraj Karcol