Charita spúšťa adventnú kampaň zameranú na seniorov

Tohtoročná adventná kampaň Slovenskej katolíckej charity je venovaná seniorom a zariadeniam pre seniorov na Slovensku.
Slovenská katolícka charita 25.11.2019
Charita spúšťa adventnú kampaň zameranú na seniorov

Seniori si zaslúžia dôstojnú starobu v spoločnosti. / Snímka: archív –SKCH–


Slovensko bude mať možno už v roku 2020 viac než milión ľudí vo veku nad 65 rokov a je jasné, že starostlivosť o seniorov bude čoraz väčším sociálnym balvanom, ktorý už teraz nevládzeme pred sebou tlačiť. Každý človek, ktorý vytvoril nejaké hodnoty už len tým, že celé desaťročia poctivo pracoval a v neposlednom rade platil dane, odvody či poistky, si zaslúži, aby mohol prežiť dôstojnú starobu v spoločnosti.

V spoločnosti, ktorá si ho bude vážiť, a nie vnímať ako otlak. Na tento fakt sa snažíme poukázať aj v Slovenskej katolíckej charite práve prostredníctvom našej adventnej kampane venovanej seniorom. Zamestnanci Slovenskej katolíckej charity vyjdú v decembri aj do ulíc, aby zaangažovali do kampane všetky vekové kategórie.

Prostredníctvom adventného kalendára sa bude môcť široká verejnosť zapojiť do 4 úloh, ktoré budú spojené s jednotlivými adventnými týždňami a svojou troškou prispieť na charitu. Za splnenie úloh ich čaká aj odmena v podobe vianočnej ozdoby na stromček.

Tohtoročná adventná kampaň Slovenskej katolíckej charity je venovaná seniorom a zariadeniam pre seniorov na Slovensku. Prebiehať bude v termíne od 1. do 31. decembra 2019. Celú kampaň by sme chceli podporiť aj výrobou audiovizuálneho diela, ktoré by bolo vysielané v rádiu a televízii, na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Youtube a iné), v online a printových médiách.

Pevne veríme, že ak sa kampaň stane virálnou, poukážeme tým na potrebu riešenia tohto dlhotrvajúceho problému, ktorý sa dotýka každého z nás.