Chestertonov Svätý Tomáš Akvinský v slovenčine

V Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach 12. januára predstavili knižnú novinku britského spisovateľa a katolíckeho filozofa Gilberta Keitha Chestertona Svätý Tomáš Akvinský.
Martina Jokelová Ťuchová 17.01.2023
Chestertonov Svätý Tomáš Akvinský v slovenčine

Na prezentácii slovenského vydania knihy G. K. Chestertona Svätý Tomáš Akvinský sa zúčastnil prekladateľ prodekan TF KU v Ružomberku Pavol Hrabovecký (vľavo) a riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. Snímka: Vojtech Leffler

Deväťdesiat rokov po vydaní originálu dielo do slovenčiny preložil Pavol Hrabovecký, prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vydalo ho najväčšie slovenské katolícke vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha.

„Chesterton, pôvodne ateista, poukazuje na to, že človek, ktorý premýšľa o živote a snaží sa hľadať pravdu, skôr či neskôr príde k poznaniu Boha,“ povedal riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

Podľa neho Chesterton spolu s Tomášom Akvinským inšpiruje k tomu, aby sme vstupovali do dialógu so snahou o pochopenie toho, s kým dialóg vedieme.

„Toto posolstvo je dnes mimoriadne aktuálne – dokázať premýšľať a byť otvorený pre iných, pretože ciest k Bohu je toľko, koľko je ľudí. Snažiť sa o porozumenie, aj keď s presvedčením či hodnotami toho druhého nesúhlasíme, lebo pochopiť neznamená aj súhlasiť,“ dodal.

Účastníci podujatia si mohli zakúpiť v susediacej predajni SSV Chestertonove diela za zvýhodnenú cenu.