Chestertonovo dielo Svätý Tomáš Akvinský prvýkrát v slovenčine

V Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach sa vo štvrtok 12. januára uskutočnila prezentácia knižnej novinky britského spisovateľa a katolíckeho filozofa Gilberta Keitha Chestertona Svätý Tomáš Akvinský.
Martina Jokelová Ťuchová 13.01.2023
Chestertonovo dielo Svätý Tomáš Akvinský prvýkrát v slovenčine

Prezentácia knihy Svätý Tomáš Akvinský sa konala 12. januára v Košiciach; sprava: Ivan Šulík, Pavol Hrabovecký a Juraj Zetyák. Snímka: Vojtech Leffler

Deväťdesiat rokov po vydaní originálu dielo do slovenčiny preložil Pavol Hrabovecký, prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, a vydalo ho najväčšie slovenské katolícke vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha.

Pavol Hrabovecký, ktorý sa Chestertonovým dielom zaoberal aj v licenciátskej a dizertačnej práci, predstavil život veľkého teológa a filozofa sv. Tomáša Akvinského.

Zdôraznil vzťah Chestertona k Akvinskému, pričom vyzdvihol Chestertona ako znalca, ktorý dokázal výstižne pochopiť tohto dominikánskeho svätca.

Prezentáciu knihy doplnili ukážky v podaní Juraja Zetyáka, herca Činohry Štátneho divadla v Košiciach.

„Britský spisovateľ Chesterton, pôvodne ateista, poukazuje na to, že človek, ktorý premýšľa o živote a snaží sa hľadať pravdu, skôr či neskôr príde k poznaniu Boha.

Chesterton je známy svojím britkým štýlom vyjadrovania a elegantným humorom občas na hranici štipľavosti,“ povedal riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

„Spolu s Tomášom Akvinským inšpiruje čitateľov, aby vstupovali do akéhokoľvek dialógu so snahou o pochopenie a postavili sa do roviny toho, s kým dialóg vedú.

Toto posolstvo je dnes mimoriadne aktuálne – dokázať premýšľať a byť otvorený pre iných, pretože ciest k Bohu je toľko, koľko je ľudí.

Snažiť sa o porozumenie, aj keď s presvedčením či hodnotami toho druhého nesúhlasíme, lebo pochopiť neznamená aj súhlasiť,“ dodal Ivan Šulík.

Spolok svätého Vojtecha vydal v minulosti viaceré Chestertonove diela: Svätý František z Assisi, Ortodoxia, Ohromné maličkosti.

Martina Jokelová Ťuchová