Choď a rob aj ty podobne!

Mladí zo všetkých kútov Rožňavskej diecézy sa stretli 25. novembra v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva v Cinobani. Témou stretnutia bol úryvok z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi: „... choď a rob aj ty podobne!“ (Lk 10, 37).

Alexandra Bundová 27.11.2023
Choď a rob aj ty podobne!

Gaučtalk, teda diskusia so vzácnymi hosťami: biskupom Stanislavom Stolárikom a trojicou františkánskych bratov Filipom, Eliášom a Arnoldom. Snímka: Martin Veselovský

Stretnutie sa začalo modlitbou posvätného ruženca.

Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval rožňavský biskup Stanislav Stolárik.

V homílii povzbudil mladých, aby sa zvlášť na tomto mieste, v diecéznej Svätyni Božieho milosrdenstva, dali objať Božím milosrdenstvom.

Podľa biskupových slov sa mladí nemajú skrývať pred živým Bohom, ale naopak, majú s ním vytvárať spoločenstvo, a tak svetu ukazovať, že viera im dáva nádej.

Biskup Stolárik veľmi vyzýval mladých veriacich, aby boli radostnými svedkami nádeje, aby niesli nádej kamkoľvek pôjdu, najmä v tomto svete, ktorý je plný zúfalstva, smútku a depresie.

 

Svätú omšu slávil rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Snímka: Martin Veselovský

 

Odvolávajúc sa na slová Svätého Otca Františka, rožňavský biskup pripomenul mladým ľuďom, že práve oni sú „už dnes“ nádejou Cirkvi. Nie zajtra, ale už dnes.

Po svätej omši dostala priestor krátka katechéza o Božom milosrdenstve, ktorú si pripravili sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva.

V rámci obednej prestávky sa konali rôzne sprievodné aktivity.

Prítomní si mohli zmerať sily v kalčetovom turnaji, podporiť charitatívne dielo Mary´s Meals prostredníctvom knižnej burzy alebo sa občerstviť a porozprávať s rehoľníkmi v rehoľnej kaviarni.

Popoludňajší program vyplnil „gaučtalk“ – diskusia so vzácnymi hosťami: biskupom Stanislavom Stolárikom a trojicou františkánskych bratov: Filipom, Eliášom a  Arnoldom.

Celá diskusia bola popretkávaná kvízovými otázkami týkajúcimi sa témy milosrdenstva a Roku sviatostí krstu a birmovania, ktorý sa aktuálne slávi v Rožňavskej diecéze.

V rámci programu zazneli aj pútavé svedectvá mladých zo Svetových dní mládeže v Lisabone.

Stretnutie ukončila modlitba korunky Božieho milosrdenstva.

Alexandra Bundová