Chorí majú v Máriinom srdci miesto

Po dvojročnej prestávke sa 28. mája v Rajeckej Lesnej opäť stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej. Spoločne oslavovali Boha cez Máriu a vzájomne sa povzbudili a načerpali novú silu do života.
Alžbeta Lukasová, SMVS 31.05.2022
Chorí majú v Máriinom srdci miesto

Svätú omšu pre pútnikov v Rajeckej Lesnej slávil biskup Tomáš Galis. Snímka: Juraj Zbýňovec

Stretnutie sa začalo prednáškou Jozefa Bagina, farára z Rudinskej, na tému Mária a chorí. „Panna Mária je pomocnica každého z nás. My chorí máme zvláštne miesto v jej srdci a ona nás zvláštnym spôsobom ochraňuje.“

Povzbudivé slová prednášajúceho umocnilo osobné svedectvo o nedávno prežitých chvíľach dotyku večnosti. Vrcholom stretnutia bola slávnostná svätá omša, ktorú spolu so žilinským biskupom Tomášom Galisom celebrovali viacerí kňazi.

Biskup Galis sa v homílii zameral na rodinu, ktorá by mala byť poprepletaná vzťahmi lásky, a na jej význam v súčasnom svete. Stretnutie pokračovalo po poludňajšej prestávke modlitbou slávnostného ruženca a adoráciou za pokoj v ľudských srdciach, rodinách i na celom svete.

Do Rajeckej Lesnej prišlo okolo tisíc pútnikov z celého Slovenska. Boli medzi nimi nielen členovia Rodiny Nepoškvrnenej, ale aj tí, ktorí nimi ešte nie sú. Všetci odchádzali s novým odhodlaním spájať svoje utrpenie s Ježišovým, obetovať ho, a  tak prispievať k  šíreniu lásky a pokoja vo svete.